Gå till sidans innehåll

Vad är vård i livets slutskede?

Vård i livets slutskede är en del av den palliativa vården, dess sista skede. Vård i livets slutskede innebär vård och stöd i de sista skedena i patientens liv, när döden förväntas inom de närmaste dagarna eller veckorna.

Inom vården i livets slutskede försöker man garantera ett så värdigt och symtomfritt slut på livet som möjligt, samt möjliggöra det stöd för den döende och dennes anhöriga som de behöver. Det viktigaste är ett individuellt och övergripande bemötande av patienten och de anhöriga. I vården beaktas patientens psykiska, sociala, mentala, andliga och övertygelserelaterade behov.

Den förestående döden berör även patientens anhöriga. Det är en del av god vård i livets slutskede att stöda de anhöriga även efter patientens död.

Vården i livets slutskede bör genomföras i den miljö som patienten önskar. Vård i livets slutskede kan genomföras antingen hemma med hjälp av ett hemsjukhus, på en enhet för serviceboende, på avdelningen eller på ett hospicehem.

Uppdaterad 30.8.2022