Gå till sidans innehåll

Vad är livskvalitet?

Det främsta syftet med palliativ vård är att värna om livskvaliteten, individens rätt till ett gott liv i dess alla skeden.

Med livskvalitet avses människans upplevelse av sitt eget liv i förhållande till förväntningar, verksamhet och möjligheter, förmågan att förverkliga sig själv. Detta kan i olika sammanhang betyda olika saker, såsom nöjdhet, lycka, ett betydelsefullt liv, säkerhet eller välbefinnande.

Hälsorelaterad livskvalitet

Kroniska sjukdomar kan försämra livskvaliteten. Den hälsorelaterade livskvaliteten kan dock variera i sjukdomens olika skeden. Med hälsorelaterad livskvalitet avses individens upplevelse av sitt eget hälsotillstånd samt sitt välbefinnande i anslutning till hälsan.

Hälsa är inte alltså endast brist på sjukdom. Den påverkas av fysisk, psykisk och social funktionsförmåga samt välbefinnande, till exempel hur sjukdomen påverkar vardagen och det sociala livet, såsom vänskapsförhållanden och hobbyer.

Livskvaliteten vid palliativ vård

Inom den palliativa vården beaktas patientens behov på ett övergripande sätt och på så sätt försöker man påverka patientens livskvalitet.

En allvarlig sjukdom påverkar även den närmaste kretsen. Sociala relationer och anhöriga har en viktig betydelse för patientens livskvalitet. Därför är det en viktig del av den palliativa vården att stöda de anhöriga. De anhörigas välbefinnande och ork återspeglas positivt även i patientens livskvalitet.

En allvarligt sjuk person med en försvagad funktionsförmåga kan omvärdera sitt livs prioriteringar. I bästa fall kan uppställandet av nya mål till och med leda till mer välmående och nöjdhet än före sjukdomen.