Gå till sidans innehåll

Var får jag stöd som anhörig till en obotligt sjuk patient?

En anhörig till en person med obotlig sjukdom får stöd genom att leva det egna livet i mån av möjlighet. Till exempel vänner, hobbyer och arbetet kan fungera som en resurs och stöda orken.

Livet bredvid någon som är obotligt sjuk kan väcka många frågor och starka känslor hos ens närstående. Situationen belastar de närstående på många sätt, både mentalt och på praktiska sätt.

I den palliativa vården och vården i livets slutskede ingår också stöd av närstående. Den egna orken och de relaterade bekymren bör tas upp med vårdpersonalen på den vårdande enheten.

Det finns professionell hjälp att få hos bland annat företagshälsovården eller den egna hälsocentralen. Man kan söka stöd för den egna orken även genom kamratstöd och föreningsverksamhet.

För hjälp med att klara sig hemma eller andra sociala stöd kan man kontakta den egna vårdenheten eller en socialarbetare i den egna hemtrakten. Du får mer information om socialförmånerna på FPA.

Uppdaterad 1.11.2021