Gå till sidans innehåll

Mental ork vid obotlig sjukdom

En allvarlig sjukdom kan orsaka rädsla och osäkerhet samt en känsla av att man förlorat kontrollen över sitt liv.

Den mentala orken påverkas bland annat av

  • livssituationen

  • de egna sätten och metoderna för att hantera svåra situationer, belastning och negativa känslor

  • tillgången till stöd för den mentala orken och vardagliga sysslor

  • tidigare livserfarenheter.

Information om en obotlig sjukdom, sjukdomens framskridande eller en förestående död belastar både den som insjuknat och dennes anhöriga. Förutom sjukdomen belastar också behandlingen, den sociala livssituationen och vardagen som pågår runt omkring den mentala orken hos alla parter.

Människans mentala ork är begränsad. Det är normalt att känna ångest och må dåligt mentalt i belastande situationer och livsskeden.

Det är bra att identifiera sina mentala resurser och de faktorer som känns belastande. Hur ser det egna livet ut för närvarande? Hantering av belastande ärenden. Det är bra att tänka på sina egna metoder för att återhämta sig och sitt förhållningssätt till belastande saker, identifiera ärenden och situationer där man kan påverka belastningen och finna sätt för att acceptera de saker man inte kan ändra. Det tar en tid att anpassa sig till den förändrade situationen. Ibland räcker det redan att tolerera situationen.

Förutsättningar för orken är att man tar hand om de grundläggande sakerna, som att äta, dricka och vila tillräckligt. Det är möjligt att man naturligt hittar stöd för den mentala orken genom sina hobbyer eller sin vänkrets. Olika sätt för att återhämta sig kan till exempel vara att läsa, skriva, handarbeta, motionera eller något annat trevligt man vill göra eller uppleva.

Inom den palliativa vården och vården i livets slutskede kan man få stöd av den egna vårdande enheten eller annan professionell hjälp. Stöd kan också fås genom kamratstöd, församlingen eller föreningar. Det är dock viktigt att man inte blir ensam i en belastande situation.

Du hittar mer information under rubriken Stöd för patienter inom den palliativa vården:

Uppdaterad 30.8.2022