Gå till sidans innehåll

Negativa känslor

Med negativa känslor avses ofta hat, avund, hopplöshet eller bitterhet. Alla känslor har en plats i människans liv, och även negativa känslor hjälper oss att orka.

Känslornas betydelse

Utan känslor är livet främmande för oss och vi känner oss utanför, som om vi endast skulle prestera vårt liv. Känslor ger våra ord innebörd och hjälper oss att bli förstådda. De hjälper oss att minnas och förstå oss själva.

Med hjälp av negativa känslor hanterar vi även andra känslor och finner mod och tröst. En svårt sjuk person och dennes närstående kan inte bli hörda eller förstådda utan sina egna och personliga känslor.

Livets slutskede, såsom livets inledande skede, omfattar omvårdnad och kärlek. Det är naturligt att den insjuknade är orolig för sina familjemedlemmar och närstående och att de närstående sörjer den insjuknade.

Att uttrycka negativa känslor

Det vore bra om vi kunde uttrycka negativa känslor på ett sätt som gör det möjligt för våra närstående eller vårdpersonalen att ta emot dem. Negativa känslor hjälper oss och dem som vårdar oss att förstå att något är fel och att vi behöver hjälp. På så sätt är vi inte ensamma med dem. Att dela känslorna och bli förstådd underlättar belastningen som de negativa känslorna orsakar.

Uppdaterad 1.11.2021