Gå till sidans innehåll

Ångest hos den palliativa patienten

Ångesten som symtom är ofta förknippad med den livshotande sjukdomen eller livets slutskede.

Ångest kallas smärta i sinnet. Intensifierad ångest kan hindra oss från att leva ett fullvärdigt liv och gör vardagen outhärdlig. Det är viktigt att försöka uttrycka de egna tankarna i stället för att ensam hantera det som skapar ångest.

En svår sjukdom för med sig överraskande förändringar, osäkerhet, ovetskap och förluster. Ångesten, på samma sätt som smärtan, varnar oss och värnar om livet. Ångesten kan komma till uttryck som fysiska symtom, varvid vi inte nödvändigtvis upplever att vi lider av ångest.

Symtom

Det finns många nivåer av ångest. Ångesten kan vara

  • lindrig, då den tillför mental styrka och koncentration

  • måttlig och lätt att kontrollera

  • svår, då den orsakar stort lidande.

Vanliga symtom på ångest är höjd puls eller höjt blodtryck, illamående, aptitlöshet, sömnlöshet, rastlöshet samt ökad osäkerhet och ökat iakttagande av fysiska symtom. Ångesten kan kännas till exempel som en tryckande känsla varvid den vanliga tankeverksamheten och koncentrationen försvåras, även då det handlar om saker man tycker om.

Ångesten påverkar vår förmåga att koncentrera oss och minnas även bekanta saker. Då vi lider av ångest har vi ingen kontroll över våra tankar och känslor och känslorna kan skifta snabbt. Till följd av snabba humörsvängningar kan tänkandet bli osammanhängande.

Förekomst

Bland patienter inom den palliativa vården har ungefär hälften uppskattats lida av ångest som bör tas i beaktande och 10–20 procent lider av svår ångest som kräver medicinsk behandling.

Orsaker

Det finns många orsaker till ångest. Ångesten kan vara förknippad med krisen som sjukdomen orsakar, psykisk belastning och otillräcklig kontroll över sjukdomens fysiska symtom, såsom smärta eller läkemedelsbehandlingens bieffekter. Vi känner alla ångest när något som är viktigt för oss eller vår situation förändras. Ångesten motiverar oss att ta hand om oss själva och uppsöka hjälp, men svår ångest kan lamslå.

Ångesten påverkas, förutom av sjukdomen, även av alla andra belastande faktorer i livet, samt det stöd som står till förfogande.

Identifiering

Om vi kan identifiera ångesten vi känner och tala om den lättar ofta de psykiska och fysiska symtomen. Målet med behandlingen av ångest är i första hand att återfå känslan av kontroll och trygghet i livet. Om vi kan komma åt det som bekymrar oss kan vi också hitta lösningar. Det är bra att komma ihåg att vara tålmodig och också söka mera information.

Vårdkontakt

Före vårdar- eller läkarbesöket kan det löna sig att till exempel skriva en lista över saker som bekymrar. Man kan också diskutera med vårdenheten om det på grund av ångesten skulle vara bra med mera frekventa besök. Det kan vara bra att ta med sig en anhörig till vårdbesöken. Ensamhet och känslan av ensamhet förstärker känslan av ångest och otrygghet, medan det lättar att få dela med sig.

Också besök hos läkare eller vårdare där sjukdomsförloppet och nya saker i behandlingen gås igenom kan skapa ångest.

Diskussion om saker som oroar

Konkreta bekymmer och rädslor ligger ofta bakom ångesten. Man kan få hjälp för dessa genom att diskutera med den vårdande personalen, repetera planen för vården, träffa socialarbetare, hemsjukvård, sjukhuspräst eller psykolog eller träffa familjemedlemmar i större eller mindre grupper. Att kunna peka ut vad som bekymrar och dela med sig kan skapa klarhet i det egna tänkandet, vilket lindrar ångesten.

Läkemedelsbehandling

Det finns också flera läkemedel för både kort- och långvarig användning som används vid behandling av ångest. Den medicinska behandlingen av ångest kombineras ofta med annan behandling.

Diskussion

Som första hjälp kan man berätta om ångesten för en anhörig och försöka klä i ord vad det är som skapar ångest och osäkerhet. Det är ingen lätt uppgift, men att klä ångesten i ord och få ordning på saker som känns svåra både mentalt för sig själv och i diskussioner är sätt att komma vidare.

Negativa känslor, såsom ilska, bitterhet och besvikelse ligger ofta bakom ångesten, vid sidan av alla svåra frågor. Att dela med sig är nyckeln till att kontrollera och bearbeta de egna känslorna. Då vi är ensamma kan vi upptas av en negativ känsla som är svår att släppa.

Uttrycka och dela känslor

Det är viktigt att försöka uttrycka våra tankar och hitta ord som beskriver våra upplevelser. Vi blir hörda och förstådda genom diskussioner och behöver inte ensamma tampas med saker som skapar ångest. Det sägs att ”delad sorg är halv sorg” – på samma sätt är ”delad ångest halv ångest”.

Trevlig sysselsättning

Vanliga metoder för att kontrollera ångesten är till exempel motion, avslappningsövningar, olika former av konst, musik eller skrivande, till exempel att skriva dagbok. Trevlig sysselsättning piggar upp och ger kraft, i synnerhet om man kan göra det tillsammans med någon närstående.

Psykportens program för egenvård av ångest

Du kan också bekanta dig med Psykportens program för egenvård av ångest (på finska). Egenvårdsprogrammet innehåller information och övningar och du kan utnyttja programmet oberoende av om du har diagnostiserat ångestsyndrom eller inte. Du kan själv välja lämpliga stycken och övningar.

Uppdaterad 26.8.2022