Gå till sidans innehåll

Tal om livet-kort

Palliativa husets Tal om livet-kort hjälper användaren att fundera över sitt liv från olika synvinklar. Korten hjälper till med att dela tankar och känslor.

Syftet är att med hjälp av korten hitta mening och resurser samt bemöta känslor som är förknippade med livets förgänglighet.

Med korten kan man berätta om sina känslor och tankar just på det sätt som användarna i den stunden vill. Förutom att få berätta är det viktigt att också få bli hörd. Alla känslor och tankar är tillåtna. De förtjänar att bli hörda och sedda.

Målgruppen för korten är svårt eller obotligt sjuka, men användningen av korten förutsätter ingen diagnos eller vårdlinje.

Korten stöder också den insjuknades närstående genom att hjälpa med att ta på tal, dela det gemensamma livet och hitta en riktning.

Vem som helst av oss kan använda korten - du och jag, vi alla.

Korten kan användas

 • tillsammans med närstående och vänner

 • i kamratgruppen

 • som stöd för egna funderingar

 • med vårdpersonalen och andra som hör till vårdvägen.

Du hittar korten som elektronisk version eller utskrivbar PDF-fil på den här sidan. Se länkarna i lådan Relaterat innehåll.

Korten kan gås igenom i ordning eller slumpmässigt.

Deltagarna fortsätter på meningen eller temat på kortet hen valt. Alternativt kan alla deltagare svara på samma fråga.

Frågan kan hoppas över om den känns för svår.

Korten har tre kategorier.

Tal om livet - grön

I den här kategorin behandlas resurser, glädjeämnen, saker som upplevs som svåra samt saker som ger tröst och lättnad.

Tal om framtiden - violett

I den här kategorin är blicken på framtiden, förväntningar och förhoppningar. Syftet är att styra tankarna framåt från den här stunden. Också känslor av hopplöshet och besvikelse är tillåtna.

Tal om livets slut - blå

I den här kategorin diskuteras tankar kring döden och önskemål beträffande livets slut.

Man kan hitta på följdfrågor till frågorna, såsom

 • vad ger tanken eller känslan dig nu

 • vad betydde eller betyder det för dig

 • hur påverkar det morgondagen.

Det lönar sig att undvika direkta råd om personen själv inte ber om dem.

Bland närstående och vänner kan man dela tankar från den insjuknades synvinkel och skapa ömsesidig förståelse om sorge- och glädjeämnen.

I kamratgruppen kan var och en lyfta ett eget kort och berätta sina tankar förknippade med frågan. Alternativt kan alla svara på samma fråga, då olika synvinklar kommer fram.

Då man använder korten själv kan man med hjälp av dem fundera över sin livshistoria. Varje fråga lyfter fram någon del av livet och påminner om saker man upplevt under sitt liv. Om man vill kan man dela sin livshistoria med sina närstående.

Vårdpersonalen kan föreslå användning av korten som stöd för planering av vården eller sorgearbetet. Till god vård hör förutom lindring av smärta även stöd av det mentala välbefinnandet.

Det krävs ingen särskild kompetens för att kunna bemöta känslor och lyssna. Då man handskas med svåra känslor kan det uppstå ett behov av stöd för hantering av känslorna.

Kortens teman och att dela med sig kan väcka starka känslor.

 • Det viktigaste med användningen av korten och bemötandet av känslor som väcks är tid, närvaro och att lyssna.

 • Alla får svara på frågorna enligt tillstånd, möjlighet och erfarenhet.

 • En fråga kan hoppas över om den känns för svår.

 • Man behöver ändå inte undvika svåra känslor och det krävs ingen särskild kunskap för att bemöta dem.

 • Det är viktigt att också bemöta svåra känslor med tanke på den egna hälsan och det egna välbefinnandet.

 • Om korten ger upphov till krissituationer kan man uppsöka hjälp vid den egna vårdenheten eller till exempel via kristelefonen som upprätthålls av Föreningen för Mental Hälsa i Finland, tfn. 010 195 202 (vardagar kl. 9.00–07.00, veckoslut och helgdagar kl. 15.00–07.00).

Uppdaterad 1.11.2021