Gå till sidans innehåll

Meningsfullhet i livet

Livets meningsfullhet finns i de saker som fått en att uppleva sitt liv som meningsfullt, såsom ens närstående, självförverkligande, de egna värderingarna, livsåskådningen, delaktigheten – hela livshistorien.

Livets meningsfullhet blir uppenbart i extrema situationer. En sjukdom, i synnerhet en allvarlig sjukdom, är en extrem situation. Att förlora sin hälsa hotar ens liv, och den insjuknade är rädd för att mista livet. Rädslan leder till att man på förhand sörjer förlusten av livet. En människa upplever endast att det är smärtsamt att släppa taget om meningsfulla saker. Livet är alltså meningsfullt.

Livets meningsfullhet finns i de saker som fått en att uppleva sitt liv som meningsfullt. De viktigaste av dessa är hälsan och de människor som är viktiga för en. Således är de saker viktiga som gjort det möjligt att förverkliga sig själv och sitt liv. På samma sätt upplevs sådana saker som meningsfulla, genom vilka man har fått se sina egna värderingar och sin livsåskådning förverkligas. Delaktighet i de saker som är viktiga för en och ens medmänniskor är alltså meningsfullt. Allt detta utgör innehållet i människans liv.

Men innehållet lever inte utan en historia. Människans livshistoria formas först när händelserna i livet kombineras med de saker som är meningsfulla i livet. Här kombineras de saker som man upplevt som goda och meningsfulla med händelser och tidpunkter, som inte har känts eller varit goda. Först då är hela historien skriven. Först då kan man se livets meningsfullhet i sin helhet.

Livets hela meningsfullhet är en motkraft mot den livshotande sjukdomen. Det sätter i gång krafter och får en att kämpa för sitt liv. När man förstår att ens hela livshistoria är hotad kan det kännas skrämmande och hotfullt. Det gör ont att sörja livet på förhand, och det får göra ont. Konflikten ligger i att smärtan grundar sig på något gott och meningsfullt, men känns hemsk att uppleva.

För att se meningsfullheten i ens eget liv måste man granska det egna livet och sin livshistoria. Man måste ta en resa till sitt inre. Förutom att vara tacksam måste man få ta itu med de besvikelser och skuldkänslor som man upplevt i livet.

Resan till ens inre kräver också att man ställer frågor. Det är bra att en annan, trygg person ställer dessa frågor. Man måste få och våga uttrycka saker och känslor högt. Man måste låta det egna livet och livets meningsfullhet bli klarare. Det är viktigt för att man ska förstå varför ens liv är meningsfullt.

Är livet i sig meningsfullt? Det finns inget svar. Redan det att ingen har kunnat ta ett liv åt sig, utan alltid har fått det, tvingar människan att granska meningsfullheten av det liv hon fått. Varje människa tar itu med livets meningsfullhet genom sina egna upplevelser. Kanske viktigare än livets meningsfullhet i sig är att se meningsfullheten av hela livshistorier. De är livet, det meningsfulla livet.

Uppdaterad 1.11.2021