Jatkohoitoon

Leikkaussalista heräämöön, tehostetun hoidon osastolle tai vuodeosastolle.

Leikkaussalista suurin osa potilaista siirretään sängyllä heräämöön ja sieltä usein 1-3 tunnin kuluessa vuodeosastolle tai kotiutumaan. Siirto tapahtuu, kun potilas on riittävän hereillä ja kivut sekä vuoto ovat hallinnassa.

Osa paikallispuudutuksella hoidetuista potilaista siirretään suoraan päiväkirurgian kahvihuoneeseen tai osastolle. Osa potilaista siirretään tarvittaessa suoraan leikkaussalista tehostetun hoidon osastolle.

Heräämöön

Heräämöhoitaja sekä muut potilaat heräämössä

Heräämössä sinut vastaanottaa heräämöhoitaja, joka saa tarkan selostuksen leikkauksen aikaisesta seurannasta ja lääkityksestä sekä selvityksen esitiedoistasi. Heräämöhoitaja hoitaa myös muita potilaita, mutta on koko ajan lähistöllä ja saatavilla.

Heräämössä on yleensä paljon muita potilaita, joten heräämössä vältetään kova äänistä keskustelua ja melua. Omien kännyköiden käyttö ei ole suotavaa. Näin taataan kaikille rauha toipua leikkauksesta ja herätä nukutuksesta omaan tahtiin.

Omaisten pääsy heräämöön

Omaisten tulo heräämöön ei ole suotavaa ilman perusteltua syytä. Perusteltua se on yleensä tulkeille ja lasten vanhemmille.

Heräämöön tullessa olosi on, etenkin nukutetuilla potilailla, väsynyt ja ”pöppöröinen”. Olosi selkenee tunnin, kahden sisällä, nukutusaineiden vaikutuksen heiketessä.

Tarkkailu ja lääkitys heräämössä

Verenpaineen, pulssin ja hengityksen seuraaminen jatkuu heräämössä. Lisäksi seurataan haavavuotoa, puudutuksen poistumista tai nukutuksesta heräämistä. Nukutetuilla potilaan hengityksen tukena on usein lisähapen anto maskilla tai happiviiksillä.

Kivunhoito ja pahoinvoinnin esto on jo aloitettu leikkauksen aikana ja kivunhoitoa jatketaan leikkauksen jälkeen. Heräämössä kipu- ja pahoivointilääkkeet annetaan yleensä suonikanyylin kautta, jolloin niiden vaikutus tulee nopeasti. Kipulääkkeiden vaikutusta seurataan kipumittareilla.

Kipua voidaan lievittää myös kylmäpakkauksilla ja asentohoidolla. Tehokas kivunhoito ehkäisee kivun muuttumista pitkäaikaiseksi.

Lue Lisää:

Kipu leikkauksen jälkeen (Kivunhallintatalo)

Joskus puudutuksen ja nukutuksen jälkeen saattaa esiintyä tahdotonta lihasvärinää. Se on vaaratonta, mutta epämukavaa. Se voi johtua nukutusaineista ja/tai kylmyydestä. Tärinää hoidetaan lämpöpeitoilla ja lääkkeellä.

Heräämöseurannan pituus

Seuranta heräämössä riippuu leikkauksesta ja voinnistasi ja jatkuu, kunnes leikkauksenjälkeiset kivut ja vuoto ovat hallinnassa ja vointisi on vakaa.

Osastolle

Päiväkirurgisena potilaana kotiudut jo samana päivänä joko päiväkirurginen yksiköstä tai muusta kotiuttavasta yksiköstä.

Osa potilaista menee sovitusti jatkohoitoon osastolle. Osastolla kivunhoito jatkuu ja kuntoutuminen aloitetaan. Leikkauksesta riippuen fysioterapeutti ohjaa sinua liikkumisessa.

Isompien leikkausten jälkeen tai yleiskunnosta johtuvista syistä voi leikkauksen jälkihoito tapahtua aluksi teho- tai valvontaosastoilla.


Edellinen sivuOsion alkuun

 


 

Päivitetty  20.2.2019