Siirry sivun sisältöön

Usein kysytyt kysymykset sepelvaltimotaudista ja lääkityksestä

Sivulle on koottu kysymyksiä lääkityksestä sekä asioista, jotka askarruttavat sepelvaltimotautiin sairastunutta.

 • ACE-estäjät

  ACE-estäjät, kuten ramipriili, enalapriili ja perindopriili sekä AT-reseptorin salpaajat kuten losartaani, kandesartaani ja valsartaani alentavat verenpainetta laajentamalla suonia ja vähentävät sydämen työmäärää. Tämän ryhmän lääkitys on ennustetta parantava ja aloitetaan sepelvaltimotautipotilaalla varsinkin, jos potilaalla on kohonnut verenpaine, diabetes tai laaja-alainen infarkti.

  Tämän ryhmän lääkkeet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Haittavaikutuksina voi olla huimausta. ACE-estäjillä on yleisenä haittavaikutuksena kuiva yskä, mitä AT-reseptorin salpaajilla esiintyy harvemmin.

  Avainsanat: ACE-estäjät, ramipriili, enalapriili, perindopriili, AT-reseptorin salpaajat, losartaani, kandesartaani, valsartaani

 • ADP-reseptorinsalpaajat

  ADP-reseptorinsalpaajiin kuuluvat klopidogreeli (Plavix), prasugreeli (Efient) ja tikagrelori (Brilique). Jokin näistä lääkkeistä aloitetaan, jos tehdään pallolaajennus (PCI). Tätä lääkettä käytetään yleensä 1-12 kuukautta, riippuen pallolaajennustekniikasta. Juuri tehdyn pallolaajennuksen jälkeen on erityisen tärkeää, että lääkehoitoon ei tule yhtään katkosta, sillä tuore stenttialue eli laajennettu suonikohta kerää helpommin verihiutaleita ja voi aiheuttaa hyytymän muodostumisen. Ajan kuluessa suonen sisäpinta paranee ja riski hyytymän muodostumiseen pienenee.

  Veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden käytön yhteydessä vuotoajat voivat pidentyä. Myös vuotoriski maha-suolikanavassa voi lisääntyä. ADP-reseptoreiden käytön aikana ei tulisi omatoimisesti käyttää tulehduskipulääkkeitä (ibuprofeeni, ketoprofeeni, asetyylisalisyylihappo kivunhoitoannoksella). Akuuttipotilailla on usein hoidetun ahtauman lisäksi muita repeämisalttiita ahtaumia, tällöin lääkehoito kohdistuu sekä hoidettuun että muihin ahtaumiin. Tämän vuoksi akuuttipotilailla ADP-reseptrorisalpaajan käyttöaika on yleensä 12 kuukautta ja joskus pidempäänkin.

  Avainsanat: ADP-reseptorinsalpaajat,klopidogreeli, plavix, prasugreeli, Efient, tikagrelori, Brilique,

 • Aikaisemmat kolesteroliarvoni ovat olleet hyvät. Tarvitseeko kolesterolilääkettä käyttää?

  Kolesterolilääkkeillä (statiineilla) on suotuisa vaikutus sepelvaltimotaudin kulkuun riippumatta kolesteroliarvojen lähtötasosta. Näiden lääkkeiden käytön tavoitteena on vähentää uusien sepelvaltimoahtaumien syntyä ja toisaalta pysäyttää jo olemassa olevien ahtaumien vaikeutuminen.;

  Sydäninfarktin tavallisena syynä on sepelvaltimon seinämän sisäpinnan rikkoontuminen kolesterolia sisältävän plakin alueella ja tähän kehittyvä verisuonitukos. Kolesterolilääkkeellä voidaan vähentää tällaisen seinämävaurion riskiä. Sepelvaltimotautipotilaan kolesterolin tavoitetaso on alhaisempi kuin yleinen tavoitetaso terveellä henkilöllä.

  Avainsanat: Kolesterolilääke, statiinit, kolesteroli, arvot, kolesteroliarvot, sepelvaltimoahtauma

 • Asetyylisalisyylihappo

  Asetyylisalisyylihappo ja ADP-reseptorin salpaajat estävät verihiutaleita takertumasta toisiinsa, mikä ehkäisee hyytymien syntymistä ja parantaa sepelvaltimopotilaan ennustetta. Hyytymien estoon käytetään joko yhdistelmähoitoa asetyylisalisyylihappo ja ADP-reseptorin salpaajatai näistä toista lääkettä erikseen.

  ASA eli asetyylisalisyylihappo on ilman reseptiä saatava lääke. ASA:a käytetään lääkärin ohjeen mukaan, eikä sitä tule lopettaa omatoimisesti. Yleensä ASA on pysyvä lääke. Jos ASA:a ei voida käyttää allergian vuoksi, tällöin käytetään esim. klopidogreeliä pysyvänä lääkkeenä.

  Avainsanat: Asetyylisalisyylihappo, ADP-reseptori, salpaajat, ASA, Sepelvaltimotaudin lääkehoito

 • AT-reseptorin salpaajat

  ACE-estäjät, kuten ramipriili, enalapriili ja perindopriili sekä AT-reseptorin salpaajat kuten losartaani, kandesartaani ja valsartaani alentavat verenpainetta laajentamalla suonia ja vähentävät sydämen työmäärää. Tämän ryhmän lääkitys on ennustetta parantava ja aloitetaan sepelvaltimotautipotilaalla varsinkin, jos potilaalla on kohonnut verenpaine, diabetes tai laaja-alainen infarkti.

  Tämän ryhmän lääkkeet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Haittavaikutuksina voi olla huimausta. ACE-estäjillä on yleisenä haittavaikutuksena kuiva yskä, mitä AT-reseptorin salpaajilla esiintyy harvemmin.

  Avainsanat: ACE-estäjät, ramipriili, enalapriili, perindopriili, AT-reseptorin salpaajat, losartaani, kandesartaani, valsartaani

 • Kalsiumestäjät

  Kalsiuminestäjät jaotellaan kahteen ryhmään. Verisuonistoon vaikuttavat mm. amlodipiini, felodipiini ja lerkanidipiini laajentavat verisuonia ja alentavat näin verenpainetta. Niitä käytetään myös lievittämään rintakipuoiretta. Haittavaikutuksena näillä voi olla kasvojen punoitus, huimaus, päänsärky ja nilkkojen turvotus.

  Niin sanotusti sydämeen vaikuttavilla verapamiililla ja diltiatseemilla on sydämen sykettä rauhoittava vaikutus. Lisäksi ne alentavat verenpainetta laajentamalla suonia. Nämä ovat vaihtoehtoisina lääkkeinä esimerkiksi silloin, jos beetasalpaajia ei voida käyttää. Näiden yleinen haittavaikutus on ummetus, kasvojen punoitus, huimaus, päänsärky ja kutina.

  Avainsanat: Kalsiuminestäjät, amlodipiini, felodipiini, lerkanidipiini, verapamiililla, diltiatseemilla

 • Kivunhoito

  Omatoimisessa kivunhoidossa suositellaan käytettäväksi parasetamolia. Tulehduskipulääkkeiden (esimerkiksi ibuprofeiini, ketoprofeeni, asetyylisalisyylihappo kivunhoitoannoksella) pitkäaikainen käyttö voi vaikuttaa verenpainelääkkeiden tehoon, mutta satunnaisesti otettuna se ei heikennä verenpainelääkkeiden tehoa.

  Tulehduskipulääkkeiden käytöstä on hyvä keskustella hoitavan lääkärin tai apteekin farmaseutin kanssa. Tulehduskipulääkkeitä ei tulisi käyttää veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Lääkäri voi ohjeistaa tai määrätä reseptillä muitakin kipulääkkeitä.

  Avainsanat: kivunhoito, parasetamolia, tulehduskipulääkkeet, ibuprofeiini, ketoprofeeni, asetyylisalisyylihappo

 • Kolesterolilääkkeet

  Statiini on tärkein sepelvaltimotaudin etenemistä estävä lääkehoito. Sydäinfarktipotilailla statiinilääkityksen on osoitettu pienentävän sekä uuden sydäninfarktin että kuoleman riskiä. Statiinilääkitys (mm. atorvastatiini, fluvastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini) aloitetaan, vaikka kolesteroliarvot eivät olisikaan koholla. Statiinit vähentävät kolesterolin muodostumista ja suojaavat verisuonten seinämiä.

  Kolesterolia muodostuu elimistössä eniten ilta-/yöaikaan, joten kolesterolilääke on hyvä ottaa illalla. Tästä poikkeuksena atorvastatiini ja rosuvastatiini voidaan ottaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Haittavaikutuksina voi ilmaantua lihaskipuja.

  Etsetimibi estää kolesterolin imeytymistä suolistosta. Etsetimibi yhdistettynä statiiniin alentaa kolesterolia tehokkaammin. Etsetimibiä käytetään myös, jos statiinit eivät sovi esim. haittavaikutusten takia potilaalle.

  Avainsanat: Statiini, Sydäinfarktipotilailla, Etsetimibi, atorvastatiini, fluvastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini

 • Milloin kättä voi käyttää pallolaajennuksen jälkeen?

  Tutkimuspäivänä kättä pidetään kantositeessä nukkumaanmenoon asti, ja kädessä olevaa puristussidettä pidetään seuraavaan aamuun. Sen jälkeen kättä voi käyttää arkiaskareissa.

  Ponnistelua, repiviä liikkeitä (esim. raskaiden esineiden nostelu, raskas ruumiillinen työ) ja liikuntaa (esim. kuntosali, juoksu) tulee välttää viikon ajan.

  Avainsanat: Liikunta, pallolaajennus, puristusside, käsi

 • Milloin voi aloittaa liikunnan?

  Tutkimuspäivänä kättä pidetään kantositeessä nukkumaanmenoon asti, ja kädessä olevaa puristussidettä pidetään seuraavaan aamuun. Sen jälkeen kättä voi käyttää arkiaskareissa.

  Ponnistelua, repiviä liikkeitä (esim. raskaiden esineiden nostelu, raskas ruumiillinen työ) ja liikuntaa (esim. kuntosali, juoksu) tulee välttää viikon ajan.

  Avainsanat: Liikunta, pallolaajennus, puristusside, käsi

 • Minulla on lääkitys sydäninfarktiin/sepelvaltimotautiin ja nyt epämääräistä huonovointisuutta ja väsymystä. Mitä teen?

  Sydäninfarktiin tai sepelvaltimotautiin aloitetun lääkehoiton jälkeen, on voinnissa tapahtunut muutoksia, kuten epämääräistä huonoa oloa ja väsymystä.

  Oireet voivat johtua sepelvaltimotaudin hoitoon tarkoitetusta beetasalpaajalääkityksestä. Beetasalpaaja voi aiheuttaa jaksamattomuutta, laskea sydämen syketiheyttä ja verenpainetta. Tällaisessa tilanteessa kannattaa käydä lääkärin vastaanotolla.

  Avainsanat: sydäninfarkti, sepelvaltimotauti, lääkitys, beettasalpaaja, väsymys, huonovointisuus,

 • Missä lääkemääräykset uusitaan?

  Yleensä sydäninfarktin jatkohoito ja sepelvaltimotaudin muu jatkohoito toteutuu perusterveydenhuollossa (terveyskeskus, työterveyshuolto, yksityinen lääkäriasema), missä myös lääkemääräykset uusitaan.

  Avainsanat: Lääkitys, sydäninfarkti, sepelvaltimotauti, reseptit, uusiminen

 • Mistä saan B-todistuksen?

  Teitä sairaalassa hoitanut lääkäri laatii B-todistuksen, joka postitetaan teille ja teidän tulee toimittaa todistus Kelaan. Toisinaan B-todistus toimitetaan sairaalasta suoraan Kelaan, tällöin teille kerrotaan asiasta erikseen. Säästäkää kuitit, kun haette apteekista ensimmäisen kerran sydänlääkkeenne. Voitte hakea korvausta takautuvasti kuitteja vastaan, kun B-todistus on toimitettu Kelaan.

  Saatte lääkekorvausta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

  Avainsanat: B-todistus, lääkekorvaus, kela, omavastuu

 • Miten stressi vaikuttaa sydämeen ja verenpaineeseen?

  Stressi aiheuttaa elimistön hormonitoiminnan, elimistön vireystilaa säätelevän autonomisen hermoston ja aineenvaihdunnan muutoksia, jotka ovat sydämelle ja verenkiertoelimistölle haitallisia.

  Jatkuva psyykkinen stressi voi nostaa verenpainetta. Stressaavassa elämäntilanteessa elintottumukset voivat muuttua huonommiksi esimerkiksi ruokavalion ja tupakoinnin suhteen. Toisaalta psyykkinen stressi voi aiheuttaa rintakipuja, jotka eivät johdu sydänsairaudesta.

  Avainsanat: Stressi, vireystila, hormonitoiminta, autonominen hermosto

 • Miten sydänlääkitystä tulisi seurata ja tarkistaa?

  Sepelvaltimotauti on pitkäaikaissairaus ja lääkitystä pitää käyttää pysyvästi. Tavallisesti ensimmäinen seurantakäynti järjestetään 1–3 kuukauden kuluttua sydäninfarkin jälkeen ja tämän jälkeen vähintään vuosittain, jolloin tarkistetaan vointi, verenpainetaso, keskustellaan elintottumuksista ja tehdään peruslaboratoriotutkimukset.

  Avainsanat: Sydänlääkitys, sepelvaltimotauti, seuranta, sydäninfarkti, verenpaine,

 • Nopeavaikutteiset nitraatit

  Nitraatit laajentavat suonia ja niitä käytetään oiretta lievittävänä lääkkeenä. Nopeasti vaikuttavat niin sanotut ”pikanitrot” otetaan rintakipukohtauksen ilmaannuttua tai tarvittaessa ennen rasitusta tai muuta rintakipukohtausta laukaisevaa toimintaa.

  Nopeavaikutteinen suihke suihkautetaan kielen päälle samalla pidättäen hengitystä. Annostus voi olla yksilöllinen. Kipukohtauksen aikana suihkauta 1-3 suihketta. Jos kipu ei hellitä, ota yhteys lääkäriin/ soita tarvittaessa ambulanssi. Ennen rasitusta tarvittaessa 1-3 suihketta. Pidä suihkeiden välissä 30 sekunnin tauko.

  Nopeasti vaikuttava kielenalustabletti laitetaan kielen alle liukenemaan tai pureskellaan. Uuden tabletin voi tarvittaessa ottaa viiden minuutin kuluttua.

  Yli kolmea tablettia ei tule ottaa 15 minuutin aikana. Jos kipu ei hellitä tässä ajassa, ota yhteys lääkäriin/ soita tarvittaessa ambulanssi.

  Nitraattien, varsinkin lyhytvaikutteisen, haittavaikutuksena voi olla päänsärky ja huimaus. Yhtäaikaisessa nitraattien ja erektiolääkkeiden käytössä on riskejä. Neuvottele mahdollisesta käytöstä lääkärin kanssa.

  Avainsanat: Nitraatit, pikanitrot, kipukohtaus, kielenalustabletti

 • Pitkävaikutteiset nitraatit

  Pitkävaikutteisiin nitraatteihin siirrytään yleensä silloin, jos nopeavaikutteisia nitraatteja joudutaan käyttämään usein. Lääkäri voi määrätä pitkävaikutteisen nitraatin muistakin syistä. Pitkävaikutteisten nitraattien käytössä on huomioitavaa nitraattien aiheuttama toleranssi. Tämä vältetään pitämällä ainakin 12 tunnin nitraatiton jakso vuorokaudessa. Yleisimmin tauko on hyvä pitää yöaikaan. Kaksi kertaa vuorokaudessa annostelussa annokset on hyvä ottaa aamulla ja iltapäivällä esim. klo 8 ja klo 16-18.

  Nitraattien, varsinkin lyhytvaikutteisen, haittavaikutuksena voi olla päänsärky ja huimaus. Yhtäaikaisessa nitraattien ja erektiolääkkeiden käytössä on riskejä. Neuvottele mahdollisesta käytöstä lääkärin kanssa.

  Avainsanat: Pitkävaikutteiset, nitraatit, nopeavaikutteiset,

 • Pitääkö ensimmäiset lääkkeet ostaa ilman erityiskorvattavuutta?

  Teitä sairaalassa hoitanut lääkäri laatii B-todistuksen, joka postitetaan teille ja teidän tulee toimittaa todistus Kelaan. Toisinaan B-todistus toimitetaan sairaalasta suoraan Kelaan, tällöin teille kerrotaan asiasta erikseen. Säästäkää kuitit, kun haette apteekista ensimmäisen kerran sydänlääkkeenne. Voitte hakea korvausta takautuvasti kuitteja vastaan, kun B-todistus on toimitettu Kelaan.

  Saatte lääkekorvausta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

  Avainsanat: B-todistus, lääkekorvaus, omavastuu, erityiskorvattavuus, kela

 • Sairaalasta pääsyn jälkeen verenpainearvoniovat olleet matalat? Pitäisikö olla huolissaan?

  Jotkin verenpaine- ja muut lääkkeet voivat johtaa verenpaineen laskuun. Mikäli teillä ei ole oireita, kuten huimausta, silmissä sumentumista, ei teidän tarvitse olla huolissanne.

  Avainsanat: Matala verenpaine, verenpaine, lääkkeet, silmät sumenee, huimaus

 • Vaikuttaako sydäninfarktin sairastaminen hammaslääkärissä käyntiin?

  Sepelvaltimotautia sairastavan on syytä huolehtia säännöllisestä suun ja hampaiden hoidosta ja tutkimisesta. Hammaslääkärin tai suuhygienistin tekemässä tarkastuksessa on hyvä käydä vuosittain. Hoitamattomat tulehdukset suussa voivat pahentaa sepelvaltimotautia. Hampaiden harjaus ja hammasvälien puhdistus päivittäin ovat tärkeässä osassa suun tulehduksien ehkäisyssä. Kerro hammaslääkärille terveydentilastasi, sepelvaltimotaudistasi ja lääkityksestäsi.

  Veren hyytymistä estävä lääkitys aiheuttaa hammastoimenpiteissä verenvuotoriskin. Verenvuotoa aiheuttavat toimenpiteet, kuten juurihoito tai hampaan poisto, on suositeltavaa ajoittaa tehtäväksi vasta, kun toinen veren hyytymiseen vaikutavista lääkkeistä on suunnitelman mukaisesti lopetettu.

  Avainsanat: sydäninfarkti, lääkärikäynti, hammaslääkäri, suuhygienia, sepelvaltimotauti, lääkitys

 • Voiko sydäninfarkti uusiutua?

  Kyllä voi, mutta uusiutumisriskiin voidaan vaikuttaa. Sepelvaltimotauti on pitkäaikaissairaus, jota toimenpiteet eivät paranna. Toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää oireita ja parantaa sydänlihaksen verenkiertoa.

  Lääkehoito ja sydänystävälliset elämäntavat ovat keskeisiä sydäninfarktin uusiutumisen ehkäisyssä.

  Avainsanat: sydäninfarkt, sydänlihaksen verenkierto, uusituminen,

 • Voinko ajaa autolla sydäninfarktin jälkeen?

  Ajokielto ja sen pituus riippuu siitä kuinka vaikea sydäninfarkti on ollut. Tavallisimmin ajokielto kestää joitakin viikkoja. Sydänlihasvaurio infarktiin liittyen voi vielä toipumisvaiheessa aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa kykyyn kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti.

  Hoitava lääkärinne kertoo teille mahdollisesta ajokiellosta ennen sairaalasta kotiutumista. Ammattiautoilijan paluu työelämään arvioidaan rasituskokeen ja lääkärintarkastuksen perusteella.

  Avainsanat: Ajokielto, sydäninfarkti,

Päivitetty 3.7.2020