Kliininen rasituskoe

Rasitus-EKG-tutkimuksella eli rasituskokeella selvitetään mahdollisia rytmihäiriöitä ja/tai sepelvaltimotaudin sydämeen aiheuttamaa hapenpuutetta.

​​​

Rasitus-EKG-tutkimus tehdään polkemalla kuntopyörää vastaavaa polkulaitetta, jonka kuormaa voidaan säätää asteittain. Lääkäri ja hoitaja ovat läsnä koko tutkimuksen ajan. 

Tutkimuksen tekevä yksikkö toimittaa tarkemmat ohjeet tutkimukseen saapumisesta ja valmistautumisesta.

Tutk​imuksen aikana
  • mitataan sykettä ja verenpainetta
  • seurataan mahdollisia sydänfilmissä (EKG) tapahtuneita muutoksia, kuten sepelvaltimoahtaumasta johtuvan hapenpuutteen aiheuttamia muutoksia ja mahdollisia rytmihäiriöitä
  • havainnoidaan myös verenpaineen ja pulssin muutokset
  • kuunnellaan sydäntä ja keuhkoja verenkieron kuormituksen arvioimiseksi
  • voidaan tarkastella myös muiden sydänsairauksien haitta-astetta
  • selvitetään suorituskykyä
Edellinen sivu Seuraava sivu
rasituskokeet; sepelvaltimotauti; rytmihäiriö; sydän; I25 Pitkäaikainen iskeeminen sydänsairaus; Sydänsairaudet

Päivitetty  16.7.2020