Kliininen rasituskoe

Rasitus-EKG-tutkimuksella eli rasituskokeella selvitetään mahdollisia rytmihäiriöitä ja/tai sepelvaltimotaudin sydämeen aiheuttamaa hapenpuutetta.

Rasitus-EKG-tutkimus tehdään polkemalla kuntopyörää vastaavaa polkulaitetta, jonka kuormaa voidaan säätää asteittain. Lääkäri ja hoitaja ovat läsnä koko tutkimuksen ajan.

Tutkimuksen tekevä yksikkö toimittaa tarkemmat ohjeet tutkimukseen saapumisesta ja valmistautumisesta.

Tutkimuksen aikana
  • mitataan sykettä ja verenpainetta
  • seurataan mahdollisia sydänfilmissä (EKG) tapahtuneita muutoksia, kuten sepelvaltimoahtaumasta johtuvan hapenpuutteen aiheuttamia muutoksia ja mahdollisia rytmihäiriöitä
  • havainnoidaan myös verenpaineen ja pulssin muutokset
  • kuunnellaan sydäntä ja keuhkoja verenkieron kuormituksen arvioimiseksi
  • voidaan tarkastella myös muiden sydänsairauksien haitta-astetta
  • selvitetään suorituskykyä
rasituskokeet; sepelvaltimotauti; rytmihäiriö; sydän; I25 Pitkäaikainen iskeeminen sydänsairaus; Sydänsairaudet

Kyllä

Päivitetty  16.7.2020