Aortan laajentuman leikkaushoito

Aorttaleikkauksessa sairastunut aortan osa korvataan verisuoniproteesilla. Aortan leikkaushoito voidaan tehdä useammassa leikkauksessa, joissa käytetään erityyppisiä verisuoniproteeseja.

Yllä olevassa kuvassa vasemmalla on aortan tyviosa pullistunut. Oikealla olevassa kuvassa sairas suoni on korvattu verisuoniproteesilla.

Leikkaushoitoa yleensä harkitaan siinä vaiheessa, kun aneurysman eli pullistuman koko on ylittänyt 55 millimetriä ja/tai se on kasvanut yli 5 millimetriä puolen vuoden aikana. Mikäli on tehty aiemmin sepelvaltimoiden ohitusleikkaus tai läppäleikkaus, aneurysman leikkaushoitoa voidaan harkita jo, kun sen läpimitta on yli 45 millimetriä.

Laskevan rinta-aortan pullistumien leikkaushoidossa pyritään vähentämään akuuttia pullistuman repeämistä. Leikkauksen riskejä suhteessa sen hyötyihin tulisi punnita erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden kohdalla.

​​​​Haitarin otsikkotaso​​​​​​2​
Nousevan rinta-aortan leikkaus

Rinta-aortan korjausleikkauksissa sairas aortan osa korvataan verisuoniproteesilla. Tarvittaessa myös aorttaläppä korjataan tai korvataan tekoläpällä. Leikkaushaava on rintakehän keskellä. Toimenpiteessä käytetään sydänkeuhkokonetta apuna.

Leikkaustekniikan valintaan vaikuttaa muun muassa aortan laajentuman tai aneurysman koko ja pituus, sekä aorttaläpän toimivuus ja potilaan ikä. Aortan tyven laajentuminen aiheuttaa usein aorttaläppävuodon.

Mikäli läppäpurjeet eivät ole kalkkeutuneet ja ne ovat rakenteellisesti hyväkuntoiset, voidaan usein tehdä läpän säästävä tyven korjaus. Tarvittaessa sairastuneen verisuonen ja aorttaläpän paikalle asennetaan verisuoniproteesin ja tekoläpän yhdistelmä. Proteesi voi olla joko mekaaninen tai biologisesta materiaalista valmistettu.

Aortan kaaren leikkaus

Aortan kaaren korjauksessa on käytössä useita eri tekniikoita ja korjausmenetelmä valitaan aina tilanteen mukaisesti. Tavallisesti aortan kaari korvataan proteesilla ja aortasta lähtevät verisuonet yhdistetään proteesiin tai nousevaan aorttaan.

Aortan kaaren korjauksiin voidaan valituissa tapauksissa käyttää myös verisuonen sisään asetettavaa proteesia eli stenttigraftia. Jos potilaan avoleikkaukseen liittyvät riskit ovat suuret, voidaan suunnitella stenttigraftitoimenpidettä.

Laskevan aortan aneurysmissa leikkaushaava on yleensä vasemmalla kyljessä, ja sairastunut aortan osa korvataan proteesilla. Leikkaustapoja on useita erilaisia, ja kuten kaikissa aortan korjausleikkauksissa, leikkaussuunnitelma tehdään aina potilaskohtaisesti.

Laskevan rinta-aortan leikkaus

Nykypäivänä suurin osa aortan kaaren loppuosan ja laskevan aortan muutoksista voidaan hoitaa verisuonen sisään asetettavalla proteetilla eli stenttigraftilla/-grafteilla. Aortan stenttigraftihoito verisuoniproteesitekniikoiden ja -teknologian kehittymisen myötä.

Toimenpiteessä itsestään muotoonsa asettuva metalliverkkoproteesi viedään paikalleen tavallisimmin reisivaltimon kautta läpivalaisussa ja laukaistaan paikoilleen. Stenttigraftihoidon suurin etu on pienet leikkaushaavat. Hoidossa voidaan käyttää myös hybriditekniikkaa eli osa aortasta hoidetaan perinteisellä avoleikkauksella ja osa stenttigraftia käyttäen.

 

Kyllä

Päivitetty  11.9.2020