Siirry sivun sisältöön

Sydämen toiminta

Sydämen pumppaustoimintaa ohjaa tarkkaan säädelty sähköinen järjestelmä.

Sydämen oikean eteisen seinämässä sijaitsee sinussolmuke, joka määrää normaalisti sydämen syketaajuuden. Sähköimpulssit lähtevät sinussolmukkeesta erityisiä johtoratoja pitkin sydämen muihin osiin saaden sydänlihaksen supistumaan ja pumppaamaan verta.

Sydämen normaali rytmi

Sydämen normaalia rytmiä kutsutaan sinusrytmiksi. Sen aikana sydän supistelee säännöllisesti ja aikuisen leposyke eli pulssi on yleensä noin 60 – 80 lyöntiä minuutissa. Sykelukemassa voi olla yksilöllisiä vaihteluita. Nukkuessa syke voi hidastua huomattavasti normaaliin sykkeeseen verrattuna. Hidaslyöntisyys ei ole vaarallista, ellei siihen liity huimausta, pyörtymistä tai selvää väsymystä.

Sydänfilmi eli EKG kuvaa sydämen sähköistä toimintaa

Oheisessa kuvassa on sydänfilmi, joka kuvaa sydämen sähköistä toimintaa. Kuvassa:

  • P-aalto kuvaa sydämen eteisten supistumista

  • QRS-kompleksi kuvaa eteisten jälkeen kammioiden supistumista

  • T-aalto kuvaa kammioiden palautumista lepotilaan

Syke kiihtyy rasituksessa, jotta sydän pystyy pumppaamaan verta riittävästi lihasten tarpeisiin. Syke voi kiihtyä jopa 180 lyöntiin minuutissa ilman että on kyseessä rytmihäiriö. Sykettä voi fyysisen ponnistuksen lisäksi kiihdyttää tilapäisesti jännitys, nestevajaus, anemia ja kuume. Käytössä oleva lääkitys voi vaikuttaa syketaajuuteen.

Päivitetty 23.10.2020