Siirry sivun sisältöön

Sydämen vajaatoiminnan seuranta

Tavoitteena on arvioida lääkehoidon tehoa, lääkemuutosten ja uusien hoitojen tarpeellisuutta sekä omahoidon onnistumista.

Seuranta on aluksi tiheää ja sitä voidaan harventaa, kun lääkehoito ja vointi vakiintuvat. Oiretilanteen vaikeutuessa vajaatoimintaa sairastavan tulee ottaa yhteys hoitavaan yksikköön.

Seuranta järjestetään sydämen vajaatoiminnan aiheuttavasta sairaudesta riippuen, joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Seurannan toteutuksesta voi vastata osaltaan myös vajaatoiminnan hoitoon koulutettu sairaanhoitaja.

Ainakin osa seurannasta ja ohjauksesta voidaan tehdä puhelimitse. Mahdollisuudet sydämen vajaatoiminnan etäseurantaan ovat kehittymässä. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia seurannan ja ohjauksen järjestämiseksi ajasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Päivitetty 27.12.2022