Siirry sivun sisältöön

Sydänkuntoutus

Sydänkuntoutus tarjoaa sinulle tietoa, taitoa ja tukea sekä toivoa sydänsairauden kanssa selviytymiseen. Sydänkuntoutus on tärkeä osa sydänpotilaan jatkohoitoa.

Sairastuminen on aina yllätyksellistä. Tutut, turvallisuutta luovat arjen rutiinit järkkyvät. Epävarmuus tulevasta voi aiheuttaa sinulle pelkoa, surua, toivottomuutta ja joskus myös syyllisyyttä. Myös läheisesi saattaa tuntea samalla tavoin. Monien eri tunteiden kirjo on hyvin tavallista ja täysin normaalia.

Lue lisää sairastumiseen liittyvistä tunteista:

Mitä on sydänkuntoutus?

Sydänkuntoutus auttaa sinua selviytymään arjesta sydänsairauden kanssa.

Suurin osa sydänsairauksista on pitkäaikaisia sairauksia. Erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet ovat osa sydänsairauden hoitoa. Sydäntoimenpiteen jälkeen saatat tarvita pysyvän lääkityksen ja sinun tulee kiinnittää huomiota elintapoihin ja arjen valintoihin. Sairastumiseen voi liittyä alavireisyyttä, ja sopeutuminen vie aikaa.

Sydänkuntoutuksen tarkoituksena on:

 • palauttaa ja/tai säilyttää toimintakykysi työssä ja arjen askareissa

 • parantaa elämänlaatuasi

 • pysäyttää sairautesi eteneminen

 • ehkäistä uusia sydäntapahtumia

 • tarjota välineitä mielen hyvinvointiin ja stressin hallintaan.

Sydänkuntoutuksesta saat tietoa ja opastusta omahoitoon ja riskitekijöiden hallintaan. Lisäksi saat neuvoja liikuntaan, sekä psykososiaalista tukea. Kuntoutusryhmässä sinulla on mahdollisuus tavata toisia samankaltaisessa tilanteessa olevia, joiden kanssa voit vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia.

Hyödyt sydänkuntoutuksesta, jos sinulla on:

 • sepelvaltimotauti

 • sairastettu sydäninfarkti

 • sydämen vajaatoiminta

 • sydänlihassairaus

 • rytmihäiriö

 • tahdistinhoito rytmihäiriön vuoksi

 • tehty sydäntoimenpide kuten sepelvaltimon pallolaajennus, ohitusleikkaus tai sydämen läppäleikkaus.

Lue lisää kuntoutuksesta:

Kuntoutuksessa sinulla on aktiivinen rooli. Ammattilaiselta saat apua kuntoutukseen hakeutumiseen. Monissa sairaaloissa toimii kuntoutusohjaaja, jolta saat neuvoja ja voitte yhdessä suunnitella kuntoutuspolkuasi. Lisäksi voit kysyä omasta hoitopaikastasi neuvoja kuntoutukseen hakeutumiseen.

Joihinkin kuntoutuskursseihin tarvitaan lääkärin kirjoittama lähete. Ota asia puheeksi, kun käyt lääkärin vastaanotolla. Voitte yhdessä keskustella parhaasta vaihtoehdosta sinun sairautesi huomioiden.

Lue lisää kuntoutuksen vaihtoehdoista:

Sairastuminen voi olla hyvin kokonaisvaltainen kokemus, josta saattaa olla hankalaa keskustella jopa omien läheisimpien ihmisten kanssa. Saman kokemuksen kokeneen tukihenkilön kanssa voit löytää uudenlaisen yhteyden, ja saada purettua omia tuntojasi ja kokemuksiasi.

Vertaistukihenkilö on saanut tehtäväänsä koulutuksen ja hänen roolinsa on kuunnella sinua ja kertoa omista kokemuksistaan ja siitä, miten on selviytynyt sairastumisen kokemuksesta.

Vertaistuesta ja sen merkityksestä saat lisää tietoa:

Päivitetty 20.4.2021