Siirry sivun sisältöön

Sepelvaltimotaudin hoito

Sepelvaltimotaudin hoidon perusta on hyvä riskitekijöiden hoito, terveet elämäntavat ja lääkehoito.

Tehokas kohonneen verenpaineen hoito, veren kolesterolipitoisuutta alentava lääkehoito ja hyvä diabeteksen lääkehoito yhdessä terveellisten elämäntapojen kanssa hidastavat sepelvaltimotaudin etenemistä ja lisäävät potilaan elinvuosia. Veren hyytymistaipumusta ehkäistään pienellä annoksella asetyylisalisyylihappoa.

Jos rintakipu rajoittaa elämää, on aiheellista hakeutua lääkärin vastaanotolle. Tarvittaessa tehdään sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, jonka perusteella päätetään jatkohoito. Pallolaajennusta tai ohitusleikkausta tarvitaan, jos oireet ovat lääkehoidosta huolimatta hankalia. Näitä kajoavia toimenpiteitä tarvitaan myös vähäoireisilla potilailla, jos kriittisiä ahtaumia todetaan sepelvaltimoiden tyviosissa.

Hoitomuodon valinta perustuu ahtaumien sijaintiin, lukumäärään ja vaikeusasteeseen. Myös liitännäissairaudet vaikuttavat, päädytäänkö ohitusleikkaukseen vai pallolaajennukseen. Ennustetta parantavaa lääkitystä ja terveellisiä elämäntapoja tarvitaan aina myös toimenpiteiden jälkeen.

Jos toimenpidehoitojen jälkeen esiintyy rintakipuoireita, niitä helpotetaan nopeasti vaikuttavilla nitrovalmisteilla. Valmisteita on olemassa tabletteina ja suihkeena. Näitä potilas voi itse annostella tarpeen mukaan. Vakaassa sepelvaltimotaudissa nitrovalmiste poistaa rintakivun yleensä nopeasti.

Terveyskylän Kuntoutumistalosta ja Painonhallintatalosta löydät lisää tietoa ja neuvoja terveellisistä elämäntavoista. Kuntoutumistalosta löydät myös Liikunta sydäninfarktista kuntoutumisen tukena-oppaan.

Päivitetty 3.7.2020