Siirry sivun sisältöön

Sairaalahoito sydämen vajaatoiminnan vaikeutuessa

Sydämen vajaatoimintaan kulkuun kuuluu usein tasaisten jaksojen ohella notkahduksia ja voinnin paraneminen voi edellyttää sairaalahoitoa.

Sairaalassa vajaatoiminnan syytä sekä oireita hoidetaan muun muassa erilaisilla hengitystukihoidoilla ja lääkehoidoilla. Sydämen vajaatoiminnan vaikeusasteesta riippuen hoito tapahtuu vuodeosastolla, sydänvalvonnassa tai teho-osastolla.

Hengitystukihoidoilla tarkoitetaan erilaisia laitteita, joiden avulla helpotetaan hengenahdistusta ja turvataan elimistön riittävä hapensaanti.

Happea voidaan annostella happiviiksien ja happimaskien avulla sekä tehokkaammilla hengitystä tukevilla laitteilla, kuten suurivirtauksisella nenäkanyylihoidolla (SVNK) ja CPAP- ja NIV-hoidoilla. SVNK-hoidossa potilas hengittää suurella virtauksella lämmintä ja kosteaa happea nenäkanyylien kautta.

Suuren virtauksen tuottama painetuki tukee ja helpottaa hengitystä. CPAP- ja NIV-hoidossa potilaalle laitetaan kasvoille tiivis maski, jonka kautta annetaan paineella happea. Aluksi tiivis maski voi tuntua ahdistavalta, mutta hoitoon sopeutuu nopeasti ja painetuen avulla hengenahdistus alkaa helpottua. Hoitoa jatketaan kunnes hengenahdistus on selvästi väistynyt.

Alkuvaiheessa lääkehoito ja nestehoito toteutetaan pääsääntöisesti suonensisäisesti. Lääkehoidon avulla parannetaan sydämen pumppauskykyä, poistetaan ylimääräistä nestettä elimistöstä sekä lievitetään kipua ja ahdistusta.

Levosimendaani-lääkettä voidaan antaa sairaalassa suoneen annettavana tiputuksena vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastaville. Lääketiputusta voidaan käyttää sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaiheessa tai toisinaan jaksottaisena hoitona estämässä pahenemisvaiheita.

Sydämen vajaatoiminnan hoitoon kuuluu myös sydämen rytmin, verenpaineen ja hapetuksen seuranta ja hoito. Lisäksi tarkkaillaan virtsantuloa, turvotuksia ja painoa.

Alkuvaiheessa on myös tärkeää rasituksen välttäminen vuodelevolla sekä hengenahdistuksen helpottaminen hyvän asentohoidon avulla.

Päivitetty 27.12.2022