Siirry sivun sisältöön

Muut läppäleikkaukset

Sydämen oikean puolen läppien sairauksia voidaan hoitaa leikkauksella, jossa asetetaan tekoläppä tai läppä muovataan pitäväksi.

Trikuspidaali- eli kolmiliuskaläpän leikkaus

Trikuspidaali- eli kolmiliuskaläppä sijaitsee sydämen oikean eteisen ja oikean kammion välissä. Veri virtaa eteisestä kammion puolelle. Läppävuoto on trikuspidaaliläpän yleisempi ongelma kuin ahtauma.

Trikuspidaaliläpän vuotoa voidaan korjata leikkauksessa läppää muovaamalla ja tukemalla läpän reunus tukirenkaalla. Trikuspidaaliläppää korjataan usein muun sydänleikkauksen yhteydessä, esimerkiksi mitraaliläppäleikkauksessa.

Trikuspidaaliläpän ahtaumassa hoitona on tekoläppäleikkaus, jossa ahtautuneen sydänläpän paikalle asennetaan biologinen tai mekaaninen tekoläppä.

Pulmonaali- eli keuhkovaltimoläppä

Pulmonaaliläppä sijaitsee sydämen oikean kammion ja keuhkovaltimorungon välissä. Veri virtaa oikeasta kammiosta läpän läpi keuhkovaltimoon.

Pulmonaaliläppää korjataan yleensä jonkin suuremman synnynnäisen sydänvian leikkauksen yhteydessä. Aikaisemmin asennettu biologinen läppä proteesi on voinut myös ahtautua. Leikkauksessa tilalle voidaan vaihtaa uusi tekoläppä. Pulmonaaliläpässä voidaan käyttää homograftia, eli ihmisperäistä läppäproteesia. Se voi ahtautua ajan myötä, jolloin tarvitaan usein uusi läppäleikkaus.

Sydämen oikean puolen läppäleikkauksissa käytetään apuna sydänkeuhkokonetta, kuten muissakin läppäleikkauksissa.

Katetritekniikoiden kehittyessä on tullut sydämen oikean puolen läppien hoitoon myös katetritoimenpiteitä.

Päivitetty 3.6.2020