Unenaikaiset tutkimukset

Unitutkimuksilla tutkitaan erilaisia unihäiriöitä. Näitä ovat esimerkiksi unenaikaiset hengityshäiriöt, REM-unen käyttäytymishäiriö, unen keston kokemisen häiriö ja liikaunisuustaudit.

Haitarin otsikkotaso2
Suppea yörekisteröinti eli yöpolygrafia

Suppealla yörekisteröinnillä eli yöpolygrafialla tutkitaan ensisijaisesti unenaikaisia hengityshäiriöitä, mutta ei unen laatua. Tavallisin löydös on obstruktiivinen uniapnea.

Joskus yöpolygrafia voidaan myös tehdä uniapnean hoidon onnistumisen arvioimiseksi.

Tutkimus tehdään yön aikana tutkittavan kotona. Tutkittava hakee tutkimuslaitteet ja saa ohjeet niiden kiinnittämisestä kotona.

Tutkimuksessa mitataan

 • hengitysilmavirtausta
 • rintakehän ja vatsan hengitysliikkeitä
 • veren happipitoisuutta
 • syketaajuutta
 • kuorsausta
 • nukkuma-asentoa

Tutkimus on kivuton eikä laite häiritse nukkumista merkittävästi. 

Erikoistapauksessa suppea unitutkimus voidaan tehdä myös sairaalassa, jolloin voidaan lisäksi tutkia jalkojen jaksottaista raajaliikehäiriötä ja hiilidioksidiarvoa.

Osastolla on mahdollisuus myös videoida tutkimus.

Laaja unitutkimus eli unipolygrafia/polysomnografia

Laajalla unitutkimuksella tutkitaan erilaisia unihäiriöitä. Näitä ovat esimerkiksi

 • unenaikaiset hengityshäiriöt
 • yöllinen periodinen raajaliikehäiriö
 • REM-unen käyttäytymishäiriö
 • unen keston kokemisen häiriö
 • liikaunisuustaudit (narkolepsia ja hypersomnia)

Laajaa unitutkimusta käytetään myös ennen hereilläpysymistutkimusta varmistamaan riittävän pitkä edeltävä yöuni.

Tutkimuksessa mitataan

 • EEG:tä eli aivosähkötoimintaa
 • silmänliikkeitä
 • lihasjänteyttä
 • hengitysilmavirtausta
 • rintakehän ja pallean hengitysliikkeitä
 • veren happipitoisuutta
 • syketaajuutta
 • kuorsausta
 • nukkuma-asentoa

Tutkimus on kivuton eikä laite häiritse nukkumista merkittävästi. Tutkimuksen valmistelu tehdään sairaalassa.

Laaja unitutkimus voidaan tehdä myös sairaalassa, mikäli se epäonnistuu toistuvasti kotona tai jos tarvitaan videokuvaa tutkittavan käyttäytymisestä unen aikana esim. yöllisiä kohtausoireita selviteltäessä.

Univaiheiden perusteella saadaan tietoa unen laadusta. Unenaikaisten häiriöiden määrän ja laadun perusteella arvioidaan unihäiriön esiintymistä ja vaikeusastetta.

Oksimetri- ja hiilidioksidimittaukset

Oksimetrilla mitataan happitasoja. Tutkimus voidaan tehdä huoneilmalla tai happilisällä. Oksimetri voidaan myös liittää hengitystukilaitteeseen hoitovasteen arvioimiseksi.

Jos epäillään keuhkotuuletusvajetta, voidaan oksimetritutkimukseen liittää kapnografi- eli hiilidioksidimittaus. Oksimetri-kapnografimittauksia tehdään osastolla ja soveltuville potilaille myös kotona ennen poliklinikkakontrollia.

uniapnea-oireyhtymät

Kyllä

Päivitetty  5.10.2022