Uniapnea

Uniapnea on sairaus, jossa unen aikana esiintyy hengityskatkoksia yli viisi tunnissa. Lisäksi voi ilmetä heikentynyttä hengitysilmavirtausta eli hypopneoita. Normaalissakin unessa todetaan vähäisessä määrin hengityskatkoja.

Hengityskatkos sekä hypopnea päättyvät usein nukkujan havahtumiseen, vaikkei hän aina tietoisesti heräisikään. Toistuvien hengityskatkosten ja hypopneoiden vuoksi uni jää katkonaiseksi joka johtaa väsymykseen.

Tutkimustietoa on myös siitä, että erityisesti vaikeaa uniapneaa sairastavilla on todettavissa lisääntynyt riski sydän – ja verisuonisairauksiin.

Obstruktiivinen uniapnea

Obstruktiivinen uniapnea on rakenteellisista syistä johtuva uniapnea, jolloin ylähengitystiet ahtautuvat unen aikana ja estävät ilman kulun.

Sentraalinen uniapnea

Sentraalinen uniapnea on keskushermostoperäisistä syistä johtuva uniapnea, jolloin hengityskeskuksen automaattinen hengityksen säätely on häiriintynyt. Hengitysliike pysähtyy, vaikka ilman kulku hengitysteissä ei ole estynyt.

Sekamuotoinen uniapnea

Sekamuotoisessa uniapneassa henkilöllä esiintyy nukkuessa sekä obstruktiivisia että sentraalisia hengityskatkoksia.

Oireet

Hengityskatkokset eivät välttämättä aiheuta aina oireita. Kun niihin liittyy oireita, kyseessä on uniapneaoireyhtymä.

Unenaikaiset oireet

 • kuorsaus
 • hengityskatkokset
 • jatkuva heräily
 • lisääntynyt virtsaneritys
 • suun kuivuminen
 • yöhikoilu
 • rytmihäiriöt
 • herääminen tukehtumisen tunteeseen

Hereillä esiintyvät oireet

 • väsymys
 • aamupäänsärky
 • nukahtelu/torkahtelu
 • muistihäiriöt
 • keskittymisvaikeudet
 • masennus

Altistavat tekijät

 • ylipaino
 • ahdas nielu, pieni alaleuka, isot nielurisat
 • keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet
 • alkoholi
 • tupakointi

Apnea-hypopnea-indeksi (AHI)

 • lievä uniapnea: AHI on 5-14/ tunti.
 • keskivaikea uniapnea: AHI on 15-29/ tunti.
 • vaikea uniapnea: AHI on 30 tai enemmän/ tunti

Lisätietoa

pic Tutkiminen

Kuorsaus, todetut unenaikaiset hengityskatkot ja päiväaikainen väsymys herättävät epäilyn uniapneasta.

pic Hoito

Uniapnean hoidon tavoitteena on hoitaa uniapneasta aiheutuvia oireita, kuten huonolaatuista yöunta ja siihen liittyvää päiväväsymystä.

pic Ajoterveys

Uniapneaan voi liittyä merkittävä vireystilan aleneminen, minkä vuoksi kyky toimia liikenteessä on alentunut.

pic Karin kokemustarina

Hän kertoi minulla olevan satavarmasti uniapnea. Uniapnean hoito kuulosti hiukka hirveältä, mutta ei auttanut muu kuin lähteä lääkäriin.

hengityselinsairaudet; uniapnea-oireyhtymät; Hengityslaite; kuorsaus; hengitys