Uniapnea ja ajoterveys

Uniapneaan voi liittyä merkittävä vireystilan aleneminen, minkä vuoksi kyky toimia liikenteessä on alentunut.

Liikenteen turvallisuusviraston TRAFIn ohjeiden perusteella uniapneapotilaiden vireystilaa seurataan säännöllisin tarkastuksin. Vaikeakaan uniapnea ei hoidettuna ole este jatkaa esim. ammattiajoa raskaassa liikenteessä.

R2 ryhmän (C,D,E ajokortit, ammattiautoilijat) kuljettajien osalta vaaditaan asiaan perehtyneen lääkärin arvio ajokyvystä, jos uniapnea on vähintään keskivaikea-asteinen. Ajo-oikeuden jatkaminen näissä tapauksissa edellyttää objektiivisessa vireystilamittauksessa todettua riittävän hyvää vireystasoa.

 

Kyllä

Päivitetty  10.10.2022