Keuhkoahtaumatauti

Keuhkoahtaumatauti (COPD) on yleinen, mutta ehkäistävissä oleva keuhkosairaus.  Sen aiheuttaa pääosin pitkäaikainen, säännöllinen tupakointi. Tupakoinnin lisäksi työ, missä tulee runsaasti hengitystiealtistumisia, voi lisätä riskiä sairastua. Hyvin harvoin sairastumisen syynä on perinnöllinen alttius (alfa-1-antitrypsiinin puutos).

Keuhkoahtaumataudille on tyypillistä hitaasti vuosien aikana etenevä keuhkoputkien ahtaus, keuhkolaajentuma ja krooninen tulehdus keuhkoputkissa. Sairaus on usein pitkään oireeton, ja se todetaan vasta varsin myöhäisessä vaiheessa. Oireet vaihtelevat potilaan mukaan. Keuhkoahtaumatautia on syytä epäillä ainakin, jos on tupakoinut ja kokee hengenahdistusta rasituksessa.

Keuhkoahtaumatauti todetaan pääosin keuhkojen toimintakokeilla (keuhkofunktiotutkimukset), joista tärkein on spirometria.

Keuhkoahtaumataudin vaikeusaste määritetään oireiden, pahenemisvaiheriskin, spirometriassa todetun obstruktion vaikeuden sekä säännöllisen lääkehoidon tarpeen perusteella.

Omalla toiminnallaan voi itse vaikuttaa sairauden kulkuun, ennusteeseen ja toimintakykyyn. Omahoito on keskeistä pahenemisvaiheiden ehkäisemisessä.

Lisätietoa

pic Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheella tarkoitetaan sairauden oireiden äkillisiä pahenemisia. Tällöin lääkitystä tulisi väliaikaisesti tehostaa.

pic Keuhkoahtaumataudin lääkehoito

Keuhkoahtaumataudin lääkehoidon tavoitteena on vähentää oireita ja estää pahenemisvaiheita. Vain säännöllsiesti ja oikealla tekniikalla hengitetty lääke toimii.

pic Keuhkoahtaumataudin omahoito

Keuhkoahtaumatautia sairastavan on tärkeää huolehtia omasta terveydestään ja ennaltaehkäistä ja hoitaa muita sairauksiaan.

pic Keuhkoahtaumatautia sairastavan vertaistuki

Vertaistuen tarkoitus on saada tukea samaa sairautta sairastavilta.

hengityselinsairaudet; copd