Gå till sidans innehåll

Undersökningar under sömnen

Sömnundersökningar görs för att undersöka olika sömnstörningar. Sådana störningar är till exempel andningsstörningar under sömnen, störningar i REM-sömnen, upplevd störning i sömnens varaktighet och sjukligt sömnbehov.

Med en begränsad nattregistrering, dvs. sömnpolygrafi, undersöker man i första hand andningsstörningar under sömnen, men inte sömnkvaliteten. Det vanligaste fyndet är obstruktiv sömnapné.

Ibland kan man även göra en sömnpolygrafi för att bedöma om behandlingen av sömnapné är framgångsrik.

Undersökningen görs på natten hemma hos patienten. Patienten hämtar undersökningsapparaterna och får instruktioner om hur man fäster dem hemma.

I undersökningen mäter man

 • andningsluftflödet

 • bröstkorgens och magens andningsrörelser

 • syrehalten i blodet

 • pulsen

 • snarkning

 • sovställningen

Undersökningen är smärtfri och apparaten stör inte sömnen märkbart.

I särskilda fall kan man även göra den begränsade sömnundersökningen på sjukhuset och kan då även undersöka periodiska ofrivilliga benrörelser och koldioxidvärdena i benen.

Man kan även spela in undersökningen på avdelningen.

En omfattande sömnundersökning görs för att undersöka olika sömnstörningar. Sådana störningar är till exempel

 • andningsstörningar i sömnen

 • periodiska ofrivilliga benrörelser

 • störningar i REM-sömnen

 • upplevd störning i sömnens varaktighet

 • sjukligt sömnbehov (narkolepsi och hypersomni)

En omfattande sömnundersökning görs också före undersökningen av förmågan att hålla sig vaken för att se till patienten får tillräckligt med sömn natten innan.

I undersökningen mäter man

 • EEG, dvs. den elektriska aktiviteten i hjärnan

 • ögonrörelserna

 • muskeltonus

 • andningsluftflödet

 • bröstkorgens och mellangärdets andningsrörelser

 • syrehalten i blodet

 • pulsen

 • snarkning

 • sovställningen

Undersökningen är smärtfri och apparaten stör inte sömnen märkbart. Förberedelserna inför undersökningen görs på sjukhuset.

Den omfattande sömnundersökningen kan också göras på sjukhuset om den misslyckas hemma upprepade gånger eller om man behöver filma patientens beteende i sömnen för att utreda till exempel nattliga anfallsymtom.

Baserat på sömnfaserna får man information om sömnens kvalitet. Baserat på antalet störningar i sömnen och kvaliteten på dem bedömer man sömnstörningens förekomst och svårighetsgrad.

En oximeter används för att mäta syrehalten. Undersökningen kan göras med rumsluft eller med syrgastillskott. Man kan också ansluta oximetern till en respirator för att bedöma terapiresponsen.

Om man misstänker dålig lungventilation kan man komplettera oximetriundersökningen med en kapnografmätning, dvs. koldioxidmätning. Oximeter-kapnografimätningarna görs på avdelningen och för lämpliga patienter även i hemmet före kontrollen på polikliniken.

Uppdaterad 5.10.2022