Gå till sidans innehåll

Mål med syrgasbehandling i hemmet

Målet med syrgasbehandling i hemmet är att förbättra livskvaliteten.

Målet med syrgasbehandling är att:

  • rätta till syrebristen i kroppen

  • förebygga belastning på hjärtat orsakad av syrebrist

  • förbättra den fysiska orken

  • öka självständigheten

  • stöda piggheten

  • förbättra livskvaliteten

  • eventuellt främja rörligheten

  • eventuellt bromsa försämringen av funktionsförmågan

Syrgasbehandling rekommenderas i minst 16 timmar per dygn. Syrgasbehandlingen får inte begränsa rörligheten inomhus eller utomhus. Vid behov kan man vid sidan om syrgaskoncentratorn som används i hemmet även använda en bärbar syrgaskoncentrator när man vistas utanför hemmet.

Uppdaterad 19.10.2020