Gå till sidans innehåll

Lungcancer

Lungcancer är en grupp olika cancersjukdomar i lungorna med varierande prognos och behandling.

Lungcancer är en grupp olika cancersjukdomar i lungorna med varierande prognos och behandling. Den har många individuella cancerbiologiska orsaker, som man till största delen inte känner till närmare. På det stora hela är prognosen vid lungcancer dålig.

Lungcancer är den näst vanligaste cancerformen bland män och den fjärde vanligaste bland kvinnor. Rökning är den främsta riskfaktorn för lungcancer, och 85–90 procent av alla fall med lungcancer orsakas av rökning. I arbets- och livsmiljön ökar bland annat asbest, arsen, krom och radonstrålning risken för lungcancer, framför allt om det kombineras med rökning. Genetisk benägenhet är också kopplad till risken att drabbas, men de exakta mekanismerna är inte kända.

Lungcancer är däremot inte särskilt ovanligt bland icke-rökare eller de som röker lite. I sådana fall betraktas det som en särskild typ av lungcancer vad gäller cancerbiologi och bakgrund.

Man försöker alltid i första hand behandla lungcancer med en operation om patienten har tillräckligt god hjärt- och lungfunktion. Operationen kräver patientens medgivande och att sjukdomen är lokal (att den inte har spridits).

Uppdaterad 10.10.2022