Gå till sidans innehåll

Lungfunktionsundersökningar

Spirometri används för att utreda lungornas volym och luftflödet i luftrören. En diffusionskapacitetsundersökning visar utbytet av syre och koldioxid mellan lungblåsorna och blodcirkulationen.

Spirometri

Spirometri är en grundundersökning som görs för att utreda lungornas volym och luftflödet i luftrören. Genom undersökningen får man reda på hur mycket luft som patienten kan andas in i lungorna (lungvolym) och hur snabbt patienten kan tömma lungorna (luftflöde).

Spirometri görs för att för att undersöka till exempel astma och KOL. Vid undersökningen fyller man lungorna med luft och blåser med full kraft ut den i spirometriapparaten. Den mäter bland annat volymen på luften som andades ut och flera olika flödeshastigheter.

Vid behov gör man ett bronkodilatationsprov, där man ger ett luftrörsvidgande läkemedel. Efter ungefär tio minuter upprepar man spirometriundersökningen. Resultaten jämförs för att bedöma läkemedlets effekt.

Diffusionskapacitet

Vid en diffusionskapacitetsundersökning mäter man utbytet av andningsgaser (syre och koldioxid) mellan lungblåsorna och blodcirkulationen.

I undersökningen andas man in en testgas i lungorna och håller andan i ungefär tio sekunder. Därefter blåser man försiktigt ut luften.

Undersökningen görs för att bedöma lungvävnadens funktionsförmåga och lungvolymen i olika situationer som

  • vid lungemfysem

  • vid fibros

  • vid inflammatoriska lungsjukdomar

  • efter en blodpropp i lungan (lungemboli)

  • vid uppföljningen av eventuella biverkningar av ett läkemedel.

Uppdaterad 5.10.2022