Gå till sidans innehåll

Behandling av sömnapné

Målet med behandlingen av sömnapné är att behandla symtomen vid sömnapné, som dålig nattsömn och trötthet under dagen i anknytning till det. Man kan också behöva behandla en hjärt- och kärlsjukdom.

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) innebär kontinuerligt tryck i luftvägarna som skapas av en extern tryckapparat och som leds till luftvägarna genom en slang och mask. Övertrycket gör att de övre luftvägarna håller sig öppna och att det inte uppstår några andningsuppehåll i sömnen. CPAP-behandling används vid medelsvår och svår sömnapné hos personer vars symtom har en mycket skadlig inverkan på deras dagliga liv. Behandlingen med CPAP-apparat tar effektivt bort andningsuppehållen och symtomen som de orsakar, men botar inte sömnapné permanent.

Man kan förhindra att svalget blockeras i sömnen med en sömnapnéskena. Med sömnapnéskenan flyttar man fram underkäken och tungans muskler, vilket öppnar upp svalgets luftutrymme.

Sömnapnéskenan lämpar sig för personer som främst får andningsuppehåll när de ligger på rygg. Sömnapnéskenan är inte riktigt lika effektiv som CPAP-apparaten, eftersom alla inte får tillräckligt bra behandlingseffekt. Som biverkningar kan man få ökad salivutsöndring och smärta i käkleden.

Behandling med skena bör planeras av en väl insatt tandläkare. Skenor som man sätter in själv kan ha en skadlig inverkan på tändernas uppbyggnad och rekommenderas inte för kontinuerligt bruk.

Kirurgisk behandling är sällan den primära behandlingen. Om inte konservativ behandling av sömnapné (livsstilsbehandlingar, sömnapnéskena eller CPAP) är tillräcklig kan man överväga kirurgi i de övre luftvägarna eller i ansiktsområdet om patienten inte är kraftigt överviktig. Kirurgisk behandling kan vara till nytta om problemet är till exempel förstorade halsmandlar eller strukturellt täppt näsa.

Uppdaterad 10.10.2022