Gå till sidans innehåll

Kriterier för att inleda syrgasbehandling i hemmet

Behovet av syrgasbehandling i hemmet bedöms alltid av en lungläkare.

Innan man påbörjar syrgasbehandlingen går läkaren igenom kriterierna för att börja med syrgasbehandling i hemmet.

  • Lungsjukdomen eller den svåra hjärtsjukdomen ska vara optimalt behandlad.

  • Syredeltrycket i artärblodet är <7,3 kPa vid andning av rumsluft i två prov som tagits med minst tre veckors mellanrum.

  • Syredeltrycket i artärblodet är 7,3–7,9 kPa (motsvarar vanligtvis SaO2<90 procent) och det finns dessutom tecken på belastning av den högra hjärtkammaren (cor pulmonale), ökande antal röda blodkroppar och syrebrist på natten (som inte beror på sömnapné) eller syrebristen orsakar symtom i det centrala nervsystemet vilket rättas till med syrgasbehandling.

  • Syrgasbehandling ger önskad respons utan att det samlas för mycket koldioxid i kroppen.

  • Syrgasbehandling kräver alltid permanent rökfrihet och det ska ha gått minst sex månader sedan man slutade röka.

Uppdaterad 19.10.2020