Gå till sidans innehåll

Lungornas struktur och funktion

Lungorna består av luftvägar, dvs. luftrör och lungvävnad. Lungvävnaden består av lungblåsor, där gasutbytet sker.

Lungorna är det enda inre organet som är i direkt kontakt med luften du andas.

Lungornas viktigaste uppgift är att sköta gasutbytet i kroppen: att transportera ut syret i blodet och se till att koldioxiden som uppstår som ämnesomsättningsprodukt försvinner med andningen.

Lungorna består av luftvägar, dvs. luftrör och lungvävnad. Lungvävnaden består av lungblåsor, där gasutbytet sker. Lungornas uppbyggnad och ändamål gör dem även känsliga för sjukdomar.

Luftvägarnas ytstrukturer producerar slem för att förhindra uttorkning och har många inflammationsceller, eftersom de försvarar lungorna mot virus, bakterier och luftburna partiklar. På grund av gasutbytet har lungorna en mycket kraftig blodcirkulation.

Rökare och personer som arbetar i dammiga miljöer löper större risk att insjukna i kroniska lungsjukdomar.

Lungorna omges av en sluten tvåbladig lungsäck (pleura). Friska människor har en liten mängd smörjande vätska, ca 15–20 milliliter, mellan de två bladen som täcker dem med en tunn hinna.

Lungsäckens främsta uppgift är att minska friktionen när vi andas in och ut. I normalläge är mängden vätska densamma hela tiden eftersom den bildas och absorberas i jämn balans.

Uppdaterad 12.7.2022