Gå till sidans innehåll

Försämringsperioder vid KOL

Försämringsperioder, dvs. skov, av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) innebär akuta försämringar av symtomen. Då bör man förstärka medicineringen tillfälligt.

Ett skov beror vanligtvis på en luftvägsinfektion orsakad av ett virus eller en bakterie. En försämring av sjukdomen kan också bero på otillräcklig medicinering. En del patienter tenderar att få upprepade skov.

Vid ett skov blir luftvägssymtomen plötsligt svårare än den vanliga dagliga variationen. Andnöden ökar och hostan blir värre. Mängden slem ökar också och får en ful färg.

Behandling av skov:

  • god egenvård och motion

  • förstärkt medicinering enligt läkarens anvisningar, ofta kortison som tas via munnen och/eller en antibiotikakur

  • en flaska att blåsa i för att avlägsna slem

  • om symtomen förvärras ska man kontakta sin hälsostation

  • vid behov ska man uppsöka sjukhusjouren

  • ju tidigare behandlingen av skovet inleds, desto bättre

Associerade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, metabolt syndrom och depression är vanligt förekommande hos patienter med KOL. Att identifiera och behandla dem är en viktig del av den övergripande behandlingen av KOL.

Uppdaterad 10.10.2022