Gå till sidans innehåll

Egenvård vid sömnapné

Egenvården vid sömnapné består av livsstilsändringar och att påverka sin sovställning

Symtomen kan orsakas av otillräcklig sömn eller dålig sömn till exempel på grund av stress eller överdriven eller långvarig användning av mobila enheter på natten. Man bör undanröja externa faktorer som försämrar sömnen innan man planerar några undersökningar.

För överviktiga sömnapnépatienter är viktminskning den viktigaste behandlingsformen och kan leda till permanent tillfrisknande. Hur man går ner i vikt har ingen betydelse för behandlingsresultatet.

En viktminskning på ungefär 10 procent av utgångsvikten räcker oftast om viktindexet är cirka 30 kg/m2 i utgångsläget. Vid kraftig övervikt räcker det ofta inte med egna metoder, utan man måste ta hjälp av experter.

Motion hjälper till att hålla vikten och lindrar svårighetsgraden av sömnapné även om man inte skulle gå ner i vikt.

Alkohol gör att musklerna i svalget slappnar av, vilket ökar antalet andningsuppehåll. Alkohol försämrar sömnkvaliteten oavsett om man har sömnapné eller inte, och personer med sömnproblem bör inte dricka ens små mängder alkohol på kvällarna.

Användningen av insomningsläkemedel som gör att musklerna i svalget slappnar av rekommenderas inte för sömnapnépatienter. De fungerar på samma sätt som alkohol och kan öka antalet andningsuppehåll.

Täppt näsa ökar antalet andningsuppehåll och försämrar sömnkvaliteten. Nässprayer med kortison kan hjälpa, liksom en näskanna.

En förträngning av svalget vilket orsakar sömnapné kan bero på underkäkens uppbyggnad utan någon märkbar övervikt och kan leda till andningsuppehåll framför allt när man ligger på rygg. Genom att undvika att sova på rygg kan man minska antalet andningsuppehåll. Man kan genomföra lägesbehandlingen till exempel genom att fästa en hård boll på nattlinnets eller nattskjortans rygg för att förhindra att man sover på rygg.

Uppdaterad 10.10.2022