Gå till sidans innehåll

Om sömnapné

Sömnapné innebär andningsuppehåll i sömnen, då inandningen tillfälligt blockeras när man sover på grund av att de övre luftvägarna är trånga.

Sömnapné är en sjukdom där man har minst fem andningsuppehåll i sömnen per timme. Man kan dessutom ha försämrat andningsluftflöde, dvs. hypopnéer. Man har en liten mängd andningsuppehåll även vid normal sömn.

Andningsuppehållet och hypopnén upphör oftast när personen vaknar till, även om han eller hon inte alltid vaknar medvetet. De upprepade andningsuppehållen och hypopnéerna gör att sömnen blir bruten, vilket leder till trötthet. Forskning visar också att speciellt personer med svår sömnapné löper ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns tre typer av sömnapné. Obstruktiv sömnapné är sömnapné med strukturella orsaker där de övre luftvägarna förträngs under sömnen och förhindrar luftflödet. Central sömnapné är sömnapné som beror på störningar i det centrala nervsystemet där den automatiska regleringen av andningen i andningscentrumet är störd. Andningsrörelsen avstannar även om luftflödet i luftvägarna inte förhindras. Vid blandad sömnapné får personen såväl obstruktiva som centrala andningsuppehåll i sömnen.

 • snarkning

 • andningsuppehåll

 • vaknar ständigt

 • ökad urinering

 • muntorrhet

 • nattlig svettning

 • hjärtrytmrubbningar

 • man vaknar upp och känner att man kvävs

 • trötthet

 • morgonhuvudvärk

 • somnar/slumrar till

 • minnesstörningar

 • koncentrationssvårigheter

 • depression

 • övervikt

 • trångt svalg, liten underkäke, stora halsmandlar

 • läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet

 • alkohol

 • rökning

 • lindrig sömnapné: AHI är 5–14/timme.

 • medelsvår sömnapné: AHI är 15–29/timme.

 • svår sömnapné: AHI är 30 eller mer/timme

Uppdaterad 30.8.2022