Gå till sidans innehåll

De vanligaste symtomen på lungsjukdomar

De vanligaste symtomen på lungsjukdomar är hosta, andnöd, slembildning och snarkning.

Hosta är ett vanligt symtom och tecken på en irritation i luftvägarna. Den vanligaste orsaken till hosta är en virusinfektion i luftvägarna. Det kan ta flera veckor, ibland månader att bli frisk. Efter en infektion i de övre luftvägarna kan hostan (förkylningshosta) fortsätta i flera månader.

Hostan är långvarig när den pågått i 4–6 veckor eller mer. Då bör man uppsöka läkare för att utreda orsaken till hostan. Långvarig hosta kan vara ett tecken på en lungsjukdom.

Hostan kan vara torr, så kallad irritationshosta, eller slemmig. Om hostan medför kraftig slembildning eller om det kommer blod med upphostningarna bör man vanligtvis uppsöka läkare.

Andnöd innebär att det känns svårt att andas och att man måste anstränga sig för att kunna andas. Det är viktigt att skilja mellan andfåddhet och andnöd.

Andfåddhet är en vanlig känsla vid hård ansträngning, men om man har andnöd upplever man en ovanlig andfåddhet redan vid låg ansträngning som är normal för en själv.

Dålig fysisk kondition och kraftig övervikt kan orsaka andnöd. Vanliga sjukdomar som kan orsaka andnöd är astma, KOL och hjärtsvikt.

Mer sällsynta orsaker till andnöd är bland annat blodpropp i lungan, vätskeansamling i lungsäcken och sjukdomar i lungvävnaden såsom lungfibros.

Utsöndring och ansamling av slem i luftrören hör till nästan alla lungsjukdomar. Slemmet gör det svårt att andas, orsakar hosta och fungerar som grogrund för patogener, dvs. ämnen som kan orsaka sjukdomar.

Slemmet avdunstar inte av sig själv och absorberas inte någonstans från luftrören, så tömning av slem är en väsentlig del av den dagliga egenvården vid lungsjukdomar.

Under sömnen kan de övre luftvägarna förträngas helt eller delvis när musklerna slappnar av. En betydande partiell eller fullständig förträngning av de övre luftvägarna orsakar högljudd snarkning, dämpad andning och andningsuppehåll.

Man bör uppsöka en läkare för att utesluta sömnapné, dvs. nattliga andningsuppehåll, om man förutom att snarka även

  • är trött under dagen

  • slumrar till

  • har minnesstörningar

  • har bristande initiativförmåga

  • har koncentrationssvårigheter

  • har humörstörningar

  • sover oroligt

  • har huvudvärk och är omtöcknad på morgonen

  • har andningsuppehåll på natten.

Uppdaterad 10.10.2022