Gå till sidans innehåll

Resor

Resor kräver lite noggrannare förberedelser och att du lyssnar till kroppen om du har diagnostiserats med en lungsjukdom.

Kolla upp väderförhållandena på resmålet innan du reser. Luftföroreningar i stora städer eller sanddamm i öken kan orsaka symtom för lungsjuka. Ett extremt kallt, varmt eller torrt klimat utgör också en risk för andningssjuka.

Var då medveten om att du kan behöva mer vidgande läkemedel än hemma. Beroende på årstid kan det vara lättare att resa till en del platser på grund av olika klimatförhållanden.

Om du har allergier, till exempel mot djur eller pollen, bör du även ta med din allergimedicin. Fråga vårdpersonalen eller läkaren om du är osäker på om du kan resa eller om det planerade resmålet passar dig.

Ta med ditt recept eller motsvarande handlingar och en engelskspråkig sammanfattning av recepten, som du får av apoteket på begäran.

Förvara läkemedlen i originalförpackningarna när du reser. Förvara läkemedlen i handbagaget på flygplanet.

Trygga också läkemedlens hållbarhet (till exempel i skydd från kyla eller solljus) när du reser och vistas utomlands.

Kom ihåg att det inte går att få tag på alla läkemedel i alla länder. Därför måste du ta med mer än du behöver ifall det till exempel skulle bli problem med flyget.

Du får bara ta med dig läkemedel för eget bruk från utlandet. Ta reda på importbegränsningarna och dokumentkraven för läkemedel från till exempel resmålslandets myndigheter eller ambassaden.

Ditt reseförsäkringsbolag ger mer information om hur du ska ta hänsyn till din sjukdom under resan och vad du ska göra vid eventuella problem.

När du reser med en CPAP-apparat för behandling av sömnapné ska du ha med dig ett engelskspråkigt intyg för apparaten och dess användningsändamål. Du får intyget av din vårdenhet eller av apparatens importör om du köpt den själv.

Ta reda på vilka uttag resmålslandet har och om du kan använda apparaten med landets spänning. Vid behov kan du köpa en adapter eller skaffa ett batteri till apparaten.

Du kan vanligtvis ta med dig en CPAP-apparat ombord, men det kräver alltid flygbolagets godkännande. Ta reda på flygbolagets policy för apparater, eftersom den kan variera. Apparatens trådlösa dataöverföringsfunktion måste vara avstängd under flygningen. Du får ett intyg för tullmyndigheterna från din vårdplats.

När du planerar resan är det viktigt att kontakta den behandlande lungläkaren redan innan du bokar resan. Flygbolagen kräver en MEDIF-blankett från den behandlande läkaren i god tid före resan.

När man bedömer flyglämpligheten är det viktigt att beakta förändringar i patientens tillstånd. Patienten ansvarar dock i sista hand själv för sin flyglämplighet och för att hen har tillräckligt med syrgas.

Är man funktionsnedsatt bör man dock inte resa. Den vanliga reseförsäkringen ersätter inte problem som uppstår under resan om en person som behandlas med syrgas får en lungsjukdom, så därför bör man se till att man har ett täckande försäkringsskydd i god tid innan den planerade resan.

Man bör se till att man har tillräckligt med syrgastillskott under hela resan. Läs gärna om hur det är att resa för patienter som behandlas med syrgas i hemmet.

Mer information om att resa med syrgas får du av den som ordinerat syrgasbehandlingen och/eller av apparatens tillverkare.

Flygbolag och andra researrangörer kan ha egna villkor för att resa med syrgas. Resan kan kräva särskilda förberedelser eller att man tar med en ledsagare.

Det kan finnas flygbegränsningar om du

  • Har en kronisk lungsjukdom

  • Behöver syrgas under flygningen

  • Har en smittsam sjukdom, som tuberkulos

  • Har lungkollaps

Syrehalten i flygplanets kabin sjunker. Syrehalten sjunker i kroppen även hos personer med friska lungor, men hos lungsjuka kan det vara farligt.

Läkaren kan baserat på syremättnadsvärdena eller ett artärblodprov bedöma om det är säkert att resa utan syrgastillskott på planet. Om du behöver syrgastillskott under flygresan ska du själv ta reda på flygbolagets praxis.

För att undvika problem ber flygbolagen om en läkarutredning om din sjukdom, till exempel en MEDIF-blankett, när du bokar din flygresa. Den ena delen av denna tvådelade blankett fylls i av läkaren och den andra av passageraren. Flygbolagets luftfartsläkare fattar det slutliga beslutet om huruvida det är säkert att flyga.

Ja, det kan du, men det känns inte alltid behagligt att flyga. Du kan dessutom få ont i öronen när planet lyfter och landar.

Du kan prova att tugga tuggummi för att förhindra öronvärk, då det jämnar ut trycket i mellanörat. Om du inte kan skjuta upp resan bör du ta med dig smärtstillande läkemedel och läkemedel som minskar svullnaden i slemhinnan.

Personer som behandlas med syrgas rekommenderas inte att flyga. Om du har ett särskilt behov att resa är det visserligen möjligt, men på vissa villkor.

Flygning medför många risker som du bör diskutera med lungläkaren. Det är mer sällsynt att kunna flyga om man har låga syrevärden eller om man riskerar högt koldioxidtryck även hemma.

Flygbolagen kräver en utredning av din sjukdom från läkaren och du behöver luftfartläkarens godkännande för att få flyga. Observera att du inte får ta med egen syrgas på planet.

Den allmänna rekommendationen är att undvika att flyga i 2–3 veckor efter en lungkollaps. Hör med din läkare hur länge du bör vänta.

Uppdaterad 15.10.2022