Gå till sidans innehåll

Förebyggande av luftvägsinfektioner

Bra kost och allmän kondition

Undernäring ökar risken att insjukna i lunginflammation, då bristen på energi och näringsämnen försvagar motståndskraften.

En tillräcklig och varierande kost och försök att hålla en normal vikt bidrar till att förebygga lunginflammation och flera andra sjukdomar samt att bevara och öka funktionsförmågan.

Motion är också bra, eftersom en bra allmän kondition förebygger lunginflammation.

Sluta röka

Flera studier visar att rökning ökar insjuknandet i och dödsfall av lunginflammation och influensa samt även förekomsten av andra akuta luftvägsinfektioner.

Rökning har konstaterats öka risken för pneumokockinfektioner upp till fyra gånger. Upp till 41 procent av alla allvarliga influensainfektioner bedöms vara kopplade till rökning.

Unga vuxna som röker har rapporterats ha märkbart fler akuta luftvägsinfektioner än de som inte röker.

Vaccinationer

Influensavaccinet gynnar framför allt personer för vilka influensa eller följdsjukdomar av influensa utgör ett märkbart hot mot deras hälsa.

Pneumokockvaccinet minskar mängden pneumokocksjukdomar med omkring 70 procent, men effekten vid förebyggande av lunginflammation har inte kunnat bevisas på ett hållbart sätt. Vaccinet skyddar dock mot de allvarligare formerna av sjukdomen och minskar antalet dödsfall.

Uppdaterad 10.10.2022