Gå till sidans innehåll

Egenvård vid olika symtom

Andnöd, hosta och slembildning är vardag för många med lungsjukdomar. Men det går att underlätta vardagen!

I det här avsnittet hittar du tips på egenvård, bland annat rätt andningsteknik och metoder för att underlätta andnöd, hosta och slembildning.

Behandlingen av lungsjukdomar handlar till stor del om att förebygga och behandla symtom. Förutom olika hemmaknep inkluderar behandlingen av symtom även medicinering som man andas in, som man alltid bör ha med sig.

Du kan få bort slem till exempel med hjälp av en andningsflaska eller en annan andningsövningsapparat, genom att andas in ånga eller genom motion. Hosttekniken och -ställningen har också betydelse. Fysioterapeuten förklarar hur du kan frigöra slemmet.

Du kan också få slemmet att lossna lättare med läkemedel som du får recept på av läkaren.

Hostmedicin rekommenderas inte eftersom syftet med hostan är att få bort det skadliga slemmet från luftvägarna.

Vi är normalt sett inte medvetna om vår andning. Den sker automatiskt. En vuxen person andas normalt sett 12–14 gånger i minuten.

Det är bra att skilja mellan andfåddhet och andnöd:

  • andfåddhet lättar när man vilar

  • andfåddhet är bra, man bör motionera

  • andnöd stoppar oss och lättar inte alltid när ansträngningen är över

Andnöd känns skrämmande och orsakar lätt en känsla av panik, vilket förvärrar andnöden ytterligare. Det finns många sätt att lindra andnöd.

Andningen blir lättare om du sitter i en halvt sittande ställning eller framåtlutad. Om du sitter framåtlutad kan du hålla till exempel en kudde som stöd framför magen eller luta dig mot något lagom högt, som till exempel ryggstödet på en stol.

Du kan höja sänggaveln hemma med kuddar, till exempel genom att lägga dem under madrassen. Om andnöden inte lättar trots egenvård och medicinering enligt läkarens anvisningar ska du kontakta en läkare.

Fysioterapeuten visar vid behov rätt andningsteknik och förklarar hur du får kontroll över andnöden. Lär dig gärna sluten läppandning ifall du skulle få ett andnödsanfall. Du kan avhjälpa lindrig andnöd med till exempel avslappnings- eller mindfullnessövningar.

Läkemedelsbehandling

Vid läkemedelsbehandling av lungsjukdomar försöker man beakta behandlingen av andnöd. Man bör alltid ha med sig

inhalationsläkemedel som underlättar andningen, även när man ska till sjukhuset eller polikliniken.

Förutom luftrörsvidgande och -behandlande läkemedel kan man vid svår andnöd även använda läkemedel från andra läkemedelsgrupper på läkarens ordination.

Om andnöden inte lättar trots egenvård och medicinering enligt läkarens anvisningar ska du kontakta en läkare.

Periodvis hosta hör ihop med lungsjukdomar. Exempelvis slem i luftrören eller för mycket vätska i lungsäcken kan orsaka hostirritation. Receptfria hostmediciner har inte visat sig vara till nytta vid lungsjukdomar.

Det är viktigare att behandla orsaken till hostan än själva hostan, som alltid är ett symtom på en sjukdom. Man behandlar hostan genom att behandla orsaken till den och undvika faktorer som orsakar/förvärrar hostan (till exempel rökning). Hosta vid en övre luftvägsinfektion försvinner när infektionen lägger sig. Det kan ibland ta flera veckor. Antibiotikabehandling behövs bara när hostan beror på en bakteriell infektion.

Astmarelaterad hosta behandlas med astmaläkemedel och hosta vid refluxsjukdom med läkemedel för refluxsjukdomar. Vid hosta som är kopplad till slem i näsan-svalget kan man använda en näskanna för att lindra symtomen. Vid irritationshosta som är kopplad till torra övre luftvägar eller uppstår när man pratar kan man andas in ånga med en vattenpipa.

Vid hosta som stör sömnen kan man försöka ta en matsked honung. En varm dryck kan också hjälpa. Att andas in ånga är ett bra gammalt husmorsknep. Receptfria hostmediciner har inte visat sig vara till nytta. Diskutera läkemedelsbehandlingen med vårdpersonalen och berätta om du använder egenvårdsläkemedel eller naturläkemedel.

Förr i tiden andades man in ånga genom att koka en kastrull vatten och lägga till exempel en handduk över kastrullen som ett "tält" som man höll huvudet under och andades in ångan från vattnet. Det medför dock en stor risk för brännskada.

Ett säkrare sätt att öva på att andas in ånga är att sätta duschen på varmt och stänga dörren. Man behöver inte ställa sig under duschen, utan det räcker att sitta i badrummet och lugnt andas in den varma ångan. Vattnet som man kastar på en lätt uppvärmd bastuugn ger också lagom med ånga att andas in.

Uppdaterad 10.10.2022