Gå till sidans innehåll

Tobak

Rökning har negativa hälsoeffekter på lungornas alla strukturer och funktioner.

Rökare i alla åldrar har fler andningsorgansrelaterade symtom som hosta, slembildning, andnöd och pipande andning är icke-rökare.

Rökning:

  • orsakar 90 procent av alla former av lungcancer

  • orsakar över 90 procent av alla KOL-sjukdomar

  • ökar skov av kroniska lungsjukdomar, som KOL och astma

  • ökar risken för akuta luftvägsinfektioner och även influensa och lunginflammation

  • minskar avsevärt effekten hos läkemedel som man andas in

  • ökar tydligt risken för spontan lungkollaps, då 90 procent av de drabbade är rökare.

Effekterna av rökning begränsas inte till lungorna, så att sluta röka har en positiv effekt på hela kroppen. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan hjälpa dig sluta röka.

Genom att inte röka lever du längre och får en bättre livskvalitet. Personer med lungsjukdomar får färre infektioner och skov, behöver ta färre läkemedel och får bättre prestationsförmåga.

För personer med KOL är rökfrihet hittills det enda sättet att bromsa förloppet kraftigt.

Tobak används inte bara i cigaretter och cigarrer, utan även i snus, vattenpipa och e-cigaretter. Inga av dessa produkter kan däremot rekommenderas som hjälp när man slutar röka, eftersom de innehåller mycket nikotin och andra giftiga ämnen och förlänger beroendet.

Genom att snusa eller röka vattenpipa får man faktiskt i sig fler skadliga ämnen än om man röker traditionella cigaretter.

Snus används i munnen, mellan tandköttet och överläppen, antingen i en dospåse eller som löst snus. Snusanvändning är populärt bland ungdomar och lagsportare. Studier visar att snusanvändning är vanligare bland pojkar än rökning och att det har ökat de senaste åren på alla skolnivåer. Användningen är mindre vanlig bland flickor. Snus tros vara mindre skadligt än tobak även om det är en hälsoskadlig tobaksprodukt och liksom andra tobaksprodukter innehåller nikotin som orsakar beroende. Snus innehåller mer nikotin än tobak och är starkt beroendeframkallande, vilket gör det svårt att koncentrera sig och gör en mer irriterad.

Även om snus inte innehåller giftiga ämnen som sprids i kroppen med rök är det fortfarande en hälsoskadlig produkt som innehåller höga halter av cancerframkallande ämnen. Snus innehåller totalt över 2 500 kemiska föreningar, varav 28 är klassificerade som cancerframkallande. Risken för cancer i munnen, matstrupen och magsäcken ökar. Nikotinet i snus belastar också hjärtat genom att drar ihop blodkärlen och minska blodcirkulationen i musklerna samt höja blodtrycket och pulsen. Risken att injukna i typ 2-diabetes ökar också. Snus orsakar också problem med munhälsan.

I Finland och andra EU-länder, utom Sverige, är det förbjudet att sälja snus.

Användning av snus under graviditet ökar risken för alltför tidig förlossning, låg födelsevikt och dödfödda barn.

Under en epidemi är det också viktigt att komma ihåg vikten av handhygien. Eftersom en snusare stoppar fingrarna i munnen flera gånger om dagen ökar risken för smittsamma sjukdomar, till exempel coronavirus.

Det finns inte heller tillförlitliga data om användningen av e-cigaretter och man kan inte vara säker på vätskornas sammansättning. En vanlig orsak till att använda e-cigaretter är att man vill sluta röka. De marknadsförs också främst för just det ändamålet.

Som stöd för att sluta röka är det däremot mer tillrådligt att använda nikotinersättningsbehandling eller receptbelagda avvänjningsmedel, inte e-cigaretter.

Uppdaterad 10.10.2022