Gå till sidans innehåll

Lungfibros

Idiopatisk lungfibros ingår i en bredare grupp sjukdomar i lungvävnaden och symtomspektrumet kan påminna om andra sjukdomar som ärrar lungorna.

Idiopatisk lungfibros

Idiopatisk lungfibros är en sjukdom som orsakar fibros (ärrbildning) i lungvävnaden och har ingen känd orsak.

Sjukdomsförloppet varierar, men detta är en progressiv sjukdom som kan förvärras akut. Gasutbytet i lungornas slemhinnor försämras i takt med ärrbildningen, vilket försämrar syresättningen.

Symtombilden vid lungfibros kan påminna om andra lung- och hjärtsjukdomar. Symtomen kan vara till exempel hosta, andnöd, trötthet och bröstsmärta.

Det finns ingen botande läkemedelsbehandling mot sjukdomen. En del patienter kan däremot ha hjälp av läkemedelsbehandling som bromsar sjukdomsförloppet och i en del fall kan det bli nödvändigt med en lungtransplantation.

På annat håll i Hälsobyn

I Palliativa huset hittar du mer information om behandling av symtomen på lungsjukdomar.

Uppdaterad 10.10.2022