Gå till sidans innehåll

Om långvarig andningssvikt

Vid långvarig andningssvikt är antingen gasutbytet försämrat eller lungventilationen bristande. Dessa två störningar kan även förekomma samtidigt.

Lungorna har till uppgift att förflytta syret från inandningsluften ut i blodcirkulationen och föra bort koldioxid ur blodet ut i utandningsluften. Gasutbytet sker i lungblåsorna.

En störning i lungblåsornas gasutbyte visar sig i form av syrebrist. Vid en störning i lungventilationen kan kroppen inte ventilera

Andningssvikt som leder till syrebrist kan bero på en störning i

  • luftvägarna

  • andningsmusklerna

  • lungvävnaden

  • lungcirkulationen.

Lungventilationen försämras bland annat av sjukdomar som orsakar funktionsstörningar i andningsmusklerna, läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Många neurologiska sjukdomar, som ALS och muskeldystrofier, och följdtillstånd efter polio försämrar andningsmusklernas funktion.

De vanligaste sjukdomarna som påverkar lungventilationen är KOL, hypoventilation i samband med övervikt, sjukdomar i bröstkorgen såsom kyfoskolios och följdtillstånd efter en operation i bröstkorgen.

Störningar i gasutbytet kan bland annat orsakas av lungfibros, blodpropp i lungan och hjärtsvikt.

Uppdaterad 10.10.2022