Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av KOL

Målet med läkemedelsbehandling av KOL är att minska symtomen och förhindra skov. Endast läkemedel som man andas in regelbundet och med rätt teknik fungerar.

Läkaren planerar läkemedelsbehandlingen individuellt med beaktande av sjukdomssymtomen och eventuella skov.

De flesta läkemedel som används vid behandling av KOL är sådana som man andas in, dvs. inhalerar. Det finns tre typer av inhalationsläkemedel. Två läkemedelsgrupper öppnar upp luftrören genom att minska sammandragningen av de släta musklerna i luftvägarna. De används främst för att behandla symtomen på KOL och förebygga skov. Läkemedlen finns i både kort- och långtidsverkande former. Den tredje läkemedelsgruppen består av kortisonpreparat som man andas in.

Om man har få symtom och inte får några skov kan man använda korttidsverkande vidgande läkemedel vid behov. Om man däremot har dagliga symtom har man ofta hjälp av långtidsverkande vidgande läkemedel som tas regelbundet.

Om man har många skov av KOL rekommenderas man:

  • en kombination av två långtidsverkande vidgande läkemedel med olika verkningsmekanismer

  • en kombination av kortison som man andas in och ett långtidsverkande vidgande läkemedel

  • en kombination av kortison som man andas in och två långtidsverkande vidgande läkemedel.

Uppdaterad 12.7.2022