Gå till sidans innehåll

Symtom vid långvarig andningssvikt

Vid sjukdomar som leder till långvarig andningssvikt uppträder andningssvikten först under sömnen.

Sömnen orsakar fysiologiska förändringar i andningsregleringen och andningsmekanismen. Vid sjukdomar där andningsmekanismen är störd redan när man är vaken eller andningsregleringen är avvikande förstärks ändringarna som är knutna till sömnen.

 • orolig sömn

 • nattlig svettning

 • mardrömmar

 • tätare urineringsbehov

 • morgonhuvudvärk

 • sömndrucken på morgonen

 • trötthet på dagen

 • försämrad koncentrationsförmåga

 • minnessvårigheter

 • irritation

 • försämrad ansträngningstolerans

 • andnöd

 • benägenhet för lunginfektioner.

 • cyanos (blå färg)

 • trumpinnefingrar

 • låg syremättnad

 • hög koldioxidnivå i blodet eller mätt genom huden

 • hög puls

 • förstorat lungartärtryck

 • förstorad höger hjärtkammare

 • dämpade senreflexer.

Uppdaterad 8.9.2022