Gå till sidans innehåll

Lunginflammation

Vem som helst med god grundhälsa kan få lunginflammation.

Omkring 50 000 personer i Finland drabbas av lunginflammation, dvs. pneumoni, varje år. Lunginflammation är vanligare bland:

  • rökare

  • storkonsumenter av alkohol

  • personer med kroniska lungsjukdomar (framför allt KOL)

  • personer med i övrigt dålig kondition och mycket gamla personer.

Lunginflammation är en vanlig infektion som börjar på sjukhuset även hos personer som hamnar på sjukhus av andra orsaker.

Sjukdomsbilden vid lunginflammation inkluderar vanligtvis feber och hosta. Man kan också ha ont i revbenen. Vid svår lunginflammation kan man få andnöd, tätare andning och störningar i syresättningen.

Lunginflammation diagnosticeras med en thoraxröntgen. Oftast bekräftas misstanken även med blodprov (inflammationsvärden, dvs. vita blodceller och CRP).

Den främsta orsaken till lunginflammation hos vuxna är pneumokockbakterier och den näst vanligaste orsaken är mykoplasma. Omkring hälften av alla som får lunginflammation behöver till en början sjukhusvård.

Lunginflammation är hos vuxna oftast en bakteriesjukdom och behandlas med antibiotika, antingen via munnen eller intravenöst. Ofta får man inte veta säkert vilken bakterie som orsakat lunginflammationen och antibiotikabehandlingen riktas då mot de troligaste sjukdomsorsakerna, i första hand pneumokocker.

Sjukhusvård behövs när lunginflammationen orsakar problem med syresättningen eller dåligt allmäntillstånd eller om man har svårt att ta sin medicinering via munnen och hemvården inte fungerar säkert.

Uppdaterad 10.10.2022