Gå till sidans innehåll

Pleurapunktion

Pleurapunktion, dvs. dränering av vätska från lungsäcken, görs om man hittar överflödig pleuravätska i lungsäcken.

Man kan använda pleurapunktion för att ställa en diagnos, men man kan också göra den för att lindra andnödssymtom. Undersökningen görs med ultraljudsstyrning. Med ultraljudet ser läkaren var vätskan finns och hur mycket det finns. Läkaren lokaliserar rätt injektionsställe och tömmer den överflödiga vätskan ur lungsäcken med en spruta.

Ingreppet är säkert och utsätter inte patienten för strålning. Vid behov gör man en kontrollthoraxröntgen efter ingreppet. En mycket sällsynt komplikation vid pleurapunktion är lungkollaps eller blödning.

Proverna som tas vid ingreppet skickas till ett laboratorium. Resultaten blir klara inom ungefär en vecka och hjälper den behandlande läkaren att utreda orsaken/orsakerna bakom pleuravätskan och planera den fortsatta behandlingen.

Uppdaterad 1.7.2022