Gå till sidans innehåll

Fundera och testa

Här har vi samlat olika tester om lungsjukdomar, hälsa och välmående som du kan göra för att kartlägga olika symtom och risker.

Om testresultaten gör dig orolig bör du kontakta din vårdplats eller någon annan hälsovårdsenhet.

KOL-testet CAT är ett test som du kan göra för att utvärdera sjukdomens effekt på din vardag och din livskvalitet. Testet används också inom specialsjukvården.

Nikotinberoendet kan vara starkt eller svagare beroende på hur mycket och hur man använder tobaksprodukter.

Fagerströms test är bra att göra speciellt när man bestämt sig för att sluta röka så att man lättare kan välja rätt stödmetoder.

Testet används brett inom primärvården, företagshälsovården och specialsjukvården.

Genom att fylla i depressionsenkäten BDI i Hälsobyns Psykporten kan du utvärdera eventuella depressionssymtom.

Du kan fylla i enkäten oavsett om du har en depressionsdiagnos eller inte.

I Hälsobyns Psykporten hittar du testet AUDIT för män, kvinnor och äldre. Genom att ta testet kan du fundera på ditt eget alkoholbruk och din relation till alkohol.

Detta test används allmänt inom hela hälso- och sjukvården.

Det är viktigt för alla att ta hand om sin hjärthälsa, även lungpatienter. Rökning ökar inte bara risken för lungsjukdomar, utan även för hjärt- och kärlsjukdomar.

Därmed ingår även goda matvanor i egenvården av lungsjukdomar. På Hjärtförbundets sida kan du kontrollera dina levnadsvanor när det gäller bland annat användning av salt och fett och få tips på bättre, små dagliga val.

Med Institutet för hälsa och välfärds test kan du snabbt få information om dina risker att få en hjärtinfarkt, ett slaganfall eller en kranskärlssjukdom. För att göra testet behöver du känna till dina kolesterolvärden och ditt blodtryck.

På Diabetesförbundets webbplats kan du testa din risk att insjukna i typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes är en sjukdom som ofta är kopplad till en dålig livsstil, brist på motion samt övervikt. Genom att göra livsstilsförändringar för att förebygga typ 2-diabetes påverkar den lungsjuka också sitt liv.​

Uppdaterad 10.10.2022