Gå till sidans innehåll

Alkoholbruk i samband med lungsjukdomar

Att dricka alkohol när man har en lungsjukdom har sina risker och kan förvärra symtomen. Om man använder alkohol ska man hålla sig inom rimliga gränser.

Alkoholbruk medför stora risker, framför allt om

  • personen som använder alkohol har någon underliggande sjukdom

  • personen har en medicinering

  • personen är över 65 år

Stora engångsmängder och omfattande och långvarig användning utgör alltid en risk. Alkohol orsakar med tiden ett fysiskt och psykiskt beroende.

Måttlig användning av alkohol

Följande anses vara en måttlig alkoholkonsumtion

  • 2 restaurangdoser per dag för män

  • 1 restaurangdos per dag för kvinnor

Man talar om riskanvändning när dessa gränser överskrids regelbundet.

En restaurangdos är:

  • 33 cl mellanöl/cider/long drink (<4,7 %)

  • 12 cl vin (10–15 %) eller 8 cl starkvin (16–22 %)

  • 4 cl starksprit (35–40 %)

Uppdaterad 10.10.2022