Gå till sidans innehåll

Sömnapné och körhälsa

Sömnapné kan leda till ett avsevärt nedsatt vakenhetstillstånd, vilket gör att personens förmåga att klara sig i trafiken är nedsatt.

Baserat på direktiv från trafiksäkerhetsverket Traficom följer man upp sömnapnépatienters vakenhetstillstånd genom regelbundna undersökningar. Inte ens svår sömnapné är något hinder för till exempel yrkeskörning i tung trafik om den behandlas.

För förare i grupp R2 (C-, D-, E-körkort, yrkesförare) krävs en bedömning av körförmågan utförd av en insatt läkare om sömnapnén är minst medelsvår. För att förlänga rätten att köra i dessa fall måste man uppvisa ett tillräckligt bra vakenhetstillstånd i en objektiv mätning av vakenhetstillståndet.

Uppdaterad 10.10.2022