Gå till sidans innehåll

Undersökningar av vakenhetstillstånd

En undersökning av förmågan att hålla sig vaken, MWT (kräver EEG) eller Osler-undersökning (utan EEG), är en central undersökning när det gäller att utreda arbetsförmågan hos personer som är trötta på dagen, framför allt körförmågan hos yrkesförare..

Enligt det nya Traficom-direktivet ska en innehavare av R2-körkort med medelsvår eller svår sömnapné göra en undersökning av vakenhetstillståndet minst en gång vid bedömningen av arbetsförmåga.

Före Osler-undersökningen ska man försöka sova som vanligt och föra sömndagbok i minst en vecka.

Under undersökningen sitter man i ett mörkt och tyst rum. Syftet med undersökningen är att utreda om patienten kan hålla sig vaken i en stimulansfri miljö.

I undersökningspausen mäter man också reaktionstiden. En förlängd reaktionstid ökar risken för trafikolyckor.

  • MWT, kräver en elektroencefalografi/EEG-undersökning, dvs. en kurva som visar den elektriska aktiviteten i hjärnan

  • Osler, kräver inte EEG

Uppdaterad 5.10.2022