Gå till sidans innehåll

Egenvård vid KOL

Det är viktigt för personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, dvs. KOL, att sköta om sin hälsa och förebygga andra sjukdomar.

Genom att ändra sin livsstil kan man påverka sjukdomsprognosen. Att sluta röka, motion och kost har en central roll i egenvården.

För personer med KOL är rökfrihet hittills det enda sättet att bromsa förloppet kraftigt.

Med hjälp av regelbunden motion kan man minska sjukdomssymtomen och skoven. Det är viktigt för personer med KOL att motionera både så att de blir andfådda och så att de bibehåller/förbättrar sin muskelstyrka.

Regelbunden motion förbättrar prestationsförmågan samt lindrar sjukdomssymtomen och skoven. Motionen ska vara varierande och innehålla både muskelträning och uthållighetsövningar. Man bör motionera 3–5 gånger i veckan.

Motion har följande fördelar:

 • mindre andnöd och kraftlöshet

 • lindrar depression och ångest

 • förbättrar den fysiska prestationsförmågan

 • minskar risken att hamna på sjukhus

 • en positiv effekt på blodtrycket, fettämnesomsättningen och nattsömnen

 • gör att slemmet lossnar bättre från luftvägarna

Genom att äta en hälsosam kost och undvika övervikt stärker man motståndskraften och upprätthåller funktionsförmågan. Kosten för en person med KOL består av mångsidiga och hälsosamma näringsämnen. Man bör konsumera salt, fett och socker med måtta och undvika övervikt.

En del personer med KOL är underviktiga. Den kraftiga viktminskningen beror på ökad energiförbrukning, som är en följd av att det är svårare att andas.

Andra orsaker till att man går ner i vikt kan vara:

 • hosta, slembildning

 • allmän svaghet

 • bristande aptit

 • svårigheter att svälja

 • depression

Undernäring och kraftig viktnedgång leder till fler skov och längre sjukhusvistelser. På motsvarande sätt försämrar fetma andningsmekaniken och gör det svårare för personer med KOL att klara av vardagen.

Genom att ta sina läkemedel regelbundet och med rätt inhalationsteknik kan man förebygga skov. Alla som har KOL rekommenderas en enkel pneumokockvaccination samt influensa- och coronavirusvaccinationer enligt vaccinationsprogrammet.

Uppdaterad 10.10.2022