Gå till sidans innehåll

Undersökningar vid sömnapné

Snarkning, konstaterade andningsuppehåll i sömnen och trötthet under dagen väcker misstanke om sömnapné.

Möjligheten att det är sömnapné bedöms med hjälp av enkätundersökningar, men de är inte tillräckligt exakta för att kunna ställa en diagnos på egen hand.

För att säkerställa att det är sömnapné och bedöma svårighetsgraden måste man registrera personens sömn på natten och på så sätt utreda antalet andningsuppehåll.

Genom sömnregistrering försöker man ta reda på om symtomen orsakas av sömnapné. En begränsad sömnpolygrafi som baseras på registrering av andningen på natten ger oftast ett pålitligt resultat för en vårdbedömning. I problemfall utreder man orsakerna till symtomen med en omfattande polysomnografi, som också registrerar sömnfaserna.

Undersökningar av förmågan att hålla sig vaken är centrala undersökningar när det gäller att utreda arbetsförmågan hos personer som är trötta på dagen, framför allt körförmågan hos yrkesförare. Man kan även följa behandlingens effekt på till exempel sömnapnésyndrom med sådana undersökningar.

I dessa situationer kan man fastställa det objektiva vakenhetstillståndet med en undersökning av förmågan att hålla sig vaken (MWT) eller med en mätning av vakenhetstillståndet, en s.k. Osler-undersökning.

Uppdaterad 8.9.2022