Gå till sidans innehåll

Social trygghet och kamratstöd

En lungsjuk person kan söka olika slags stöd och förmåner. Kamratstöd hittar man genom den tredje sektorn.

Social trygghet

Från Folkpensionsanstalten (Fpa) kan du få olika slags stöd och förmåner om du har diagnostiserats med en lungsjukdom. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för läkemedel, sjukdomsrelaterade resor, tandvård och läkararvoden.

Man bör söka rehabilitering om man behöver färdigheter eller stöd för att klara sig med sjukdomen. Målet med rehabilitering är att bevara en så god arbets- och funktionsförmåga som möjligt.

Kamratstöd

Du är inte ensam med din sjukdom. Organisationer i tredje sektorn kan ge dig och dina närstående mångsidig information, hjälp och stöd.

Uppdaterad 10.10.2022